Valtionavustukset

Valtionavustus tarkoittaa julkista rahoitusta, joka myönnetään valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista muulle kuin valtion virastolle tai laitokselle ilman välitöntä vastiketta. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niillä avustetaan monenlaista toimintaa ja erilaisia hankkeita.

Valtionavustustoiminta tarkoittaa valtionapuviranomaisten järjestämää toimintaa, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavia päämääriä valtionavustusten avulla.

Valtionavustuksiin osoitettavat määrärahat ovat valtion talousarviossa siirtomenoja. Valtionavustukset on kohdennettava tehokkaasti ja käytettävä tuloksellisella ja vaikuttavalla tavalla hyvän hallinnon ja taloudenhoidon mukaisesti. Valtionapuviranomaisten toimintatapojen on oltava tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia sekä läpinäkyviä.

Tietoa haettavissa olevista ja myönnetyistä valtionavustuksista

Haettavissa olevista ja myönnetyistä valtionavustuksista on saatavissa avoimesti tietoa valtionavustustoiminnan digitaalisissa palveluissa (valtionavustuspalveluissa), jotka sisältyvät valtionavustustoiminnan tietovarantoon. Valtionavustuksia koskevaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa. Palveluissa julkaistavan tiedon määrä kasvaa vähitellen.

Yhteisiä valtionavustuspalveluja ovat 

  1. Haeavustuksia.fi asiointiin ja hakijoiden informointiin;
  2. Tutkiavustuksia.fi tiedonvälitykseen;
  3. Hallinnoiavustuksia.fi valtionapuviranomaisille valtionavustusten hallinnointia ja käsittelyä varten.

Kaikkien valtionavustusten hakuilmoitukset julkaistaan Haeavustuksia.fi-palvelussa. Valtionavustusta ohjataan hakemaan joko Haeavustuksia.fi-palvelussa tai valtionapuviranomaisen käyttämässä muussa asiointipalvelussa. Valtionapuviranomaisella voi olla myös muita tapoja hakea valtionavustusta. Haettuja ja myönnettyjä valtionavustuksia voi tutkia Tutkiavustuksia.fi-palvelussa, joka on osa Tutkihallintoa.fi-palvelua.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Valtiovarainministeriön tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamista ja lisätä vaikuttavuutta valtionavustustoiminnassa hallintorajat ylittäen. Tavoitteena on myös parantaa tuottavuutta. Valtionavustustoiminnan kehittämisellä tavoitellaan lisäksi hallinnon uudistamista ja yhtenäistämistä sekä valtionavustuksia koskevien menettelyiden yhdenmukaistamista. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

  • hallinnollisten ja taloudellisten toimintatapojen kehittämistä ja yhdenmukaistamista,
  • valtionavustuspalveluiden käyttämistä ja käyttöönottamista valtionapuviranomaisissa sekä
  • ohjausta, tukea ja yhteiskehittämistä.

Valtiokonttori

Valtiokonttori

Ota yhteyttä

Tuula Lybeck, johtava erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto, Tietoyksikkö Puhelin:0295530595   Sähköpostiosoite:

valtionavustusasiat.vm(at)gov.fi