Valmiusasiat

Valmiustoiminnalla viranomaiset pyrkivät varautumaan poikkeusoloihin siten, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Ministeriön kansliapäällikkö johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa sekä vastaa hallinnonalansa tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä huolehtii hallinnonalansa valmiudesta ja turvallisuudesta.

Valtiovarainministeriön osastot huolehtivat toimialallaan poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta.

Valtiovarainministeriössä toimii valmiuspäällikön vetämä osastojen valmiusyhteyshenkilöiden ryhmä, joka käsittelee valmiussuunnitteluun ja valmiusharjoituksiin liittyviä asioita. Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös hallinnonalan virastojen edustajat. Yhteyshenkilöt avustavat osastojen ja toimintojen johtoa valmiusasioissa.

Yhteystiedot

Timo Saastamoinen, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto, Yleishallinto Puhelin:0295530446   Sähköpostiosoite: