Julkiset tilat Suomi -ohjelma

Julkiset tilat Suomi -ohjelmassa tuotetaan yhdessä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa tietopohjaa julkisen sektorin kiinteistöistä ja niiden kunnosta päätöksenteon tueksi. Tilaohjelman tarjoama tilannetieto auttaa julkista hallintoa sopeutumaan muuttuviin tilatarpeisiin. 

Ohjelman tavoitteena on tukea julkisen talouden kestävyyttä osana valtion tuottavuusohjelmaa sekä hakea ratkaisuja valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välisiin tilaomaisuuskysymyksiin. Keskeisenä tavoitteena on suunnitella tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia, tehostaa tilojen käyttöä sekä edistää ympäristö- ja hiilineutraalisuutta julkisella sektorilla. 

Kunnilla, hyvinvointialueilla ja valtiolla on merkittäviä kiinteistöomistuksia. Kunnilla kiinteistöomaisuutta on arviolta 34 miljardia, hyvinvointialueilla 7-10 miljardia ja valtiolla 5 miljardia. Julkisen hallinnon vuotuiset toimitilakustannukset ovat yhteensä arviolta noin 10 miljardia euroa. 

Ohjelma etenee vaiheittain

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa laaditaan yhteinen tilannekuva sekä kootaan yhteinen toimenpideohjelma. Valmisteluvaihetta koordinoiva valtiovarainministeriö kutsuu julkisen sektorin toimijoita mukaan ohjelmatyöhön ja pyytää nostamaan esiin tilankäyttöön liittyviä haasteita ja tarpeita, joihin voidaan yhdessä vastata. 

Tervetuloa aloitustilaisuuteen

Osallistu Julkiset tilat Suomi -ohjelman aloitustilaisuuteen 24.4. klo 8.30–12 Helsingissä tai etäyhteyksin. 

Lue lisää aloitustilaisuudesta. 
Ilmoittaudu tilaisuuteen (Webropol)

Pauliina Pekonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530081   Sähköpostiosoite:


Salla Rausmaa, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530585   Sähköpostiosoite:


Teemu Eriksson, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530177   Sähköpostiosoite:


Teija Mikkola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Hyvinvointialueiden ohjausosasto / HVA Puhelin:0295530190   Sähköpostiosoite: