Virkamiesoikeus

Virkamiesoikeus sisältää säännökset, joissa määritellään virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet. Samalla virkamiesoikeus sääntelee valtion asemaa työnantajana.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voivat hoitaa ensisijaisesti vain virkasuhteessa olevat virkamiehet. Tämän vuoksi valtionhallinnon henkilöstön palvelussuhteena käytetään pääsääntöisesti virkasuhdetta. Virkasuhteeseen liittyy erityinen perustuslaissa säädetty virkavastuu.

Valtion virkamieslain mukaan virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana. Virkasuhde syntyy yksipuolisella, palvelukseen otettavan suostumusta edellyttävällä hallintotoimella eli nimittämisellä. Virkamiehen tehtävistä ei voida erikseen sopia.

Työsopimussuhteessa olevan henkilöstön oikeusasemasta säädetään työsopimuslaissa.

Valtion virkamieslaki, 750/1994 (Finlex)

Valtion virkamiesasetus, 971/1994 (Finlex)

Työsopimuslaki, 55/2001 (Finlex)

Yhteystiedot

Miska Lautiainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530212   Sähköpostiosoite: