FI SV EN

Virkamiesoikeus

Nainen ja mies katsovat tablettia. Kuva: Maskot / Gorilla.

Virkamiesoikeus on valtion henkilöstöhallinnon kannalta keskeisin oikeudenala. Se sisältää ne säännökset, joilla on järjestetty virkamiesten yleinen oikeusasema eli virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet. Samalla virkamiesoikeus sääntelee valtion asemaa työnantajana.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voivat hoitaa ensisijaisesti vain virkasuhteessa olevat virkamiehet. Tämän vuoksi valtionhallinnon henkilöstön palvelussuhteena käytetään pääsääntöisesti virkasuhdetta. Virkasuhteeseen liittyy erityinen perustuslaissa (731/1999) säädetty virkavastuu.

Valtion virkamieslain (750/1994) mukaan virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana. Virkasuhde syntyy yksipuolisella, palvelukseen otettavan suostumusta edellyttävällä hallintotoimella eli nimittämisellä. Virkamiehen tehtävistä ei voida erikseen sopia.

Työsopimussuhteessa olevan henkilöstön oikeusasemasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001).

Valtion työmarkkinalaitoksen henkilöstöpolitiikan yksikön lakimiehet neuvovat työnantajan edustajia virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä. Mahdolliset tiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään yhteiseen sähköpostiosoitteeseen virkamiesoikeus@vm.fi. Yksikön lakimiehiin voi lisäksi olla yhteydessä suoraan joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätietoa

Valtion virkamieslaki, 750/1994 (Finlex)
Valtion virkamiesasetus, 971/1994 (Finlex)
Työsopimuslaki, 55/2001 (Finlex)

Yhteystiedot

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari
puh. 02955 30418
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Miska Lautiainen
puh. 02955 30212
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hallitussihteeri
Anna Gau
puh. 02955 30321
etunimi.sukunimi@vm.fi