Usein kysytyt kysymykset tiedonhallintalain lausuntomenettelystä

Kokoamme tälle sivulle vastauksia yleisimpiin tiedonhallintalain lausuntomenettelyä ja sen soveltamista koskeviin kysymyksiin.

Tiedonhallintalain lausuntomenettely koskee valtion virastoja ja laitoksia huomioiden lain 3 §:ssä esitetyt soveltamisalan rajaukset.


Tietohallintolain nojalla annetun lausunnon perusteella toimitettavassa uudessa lausuntopyynnössä virasto tai laitos voi hyödyntää aiempaa lausuntopyyntöaineistoa ja tietohallintolain mukaisen menettelyn asiakirjamalleja.


Muutoksen kokonaiskustannuksia arvioitaessa huomioidaan arvioidut kehittämisen kustannukset sekä julkisen hallinnon toimijoille aiheutuvat uudistetun palvelun tai järjestelmän käyttöönoton kustannukset. Muutoksen kokonaiskustannukset voivat sisältää kehitettävän palvelun/järjestelmän ylläpitokustannuksia kehittämisen ajalta. Muutoksen kokonaiskustannuksiin ei kuitenkaan lasketa mukaan kehittämisprojektin päättymisen jälkeistä palvelutuotannon ylläpitokustannuksia. Pidemmän aikavälin näkymä tulee kuitenkin huomioida, kun arvioidaan muutoksen taloudellisia vaikutuksia (tiedonhallintalaki 8.1 §).


Velvoite tiedonhallinnan muutosvaikutusten arviointiin (5.3 § ja valtionhallinnossa myös 8.1§) astui voimaan vuoden 2020 alusta eli niitä kuuluu tehdä jo nyt.


Ei. Muutosvaikutusten arviointia tulee tehdä suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön vaikuttavia olennaisia hallinnollisia tai teknisiä uudistuksia. Tiedonhallintayksikön tulee arvioida, milloin on kyse tällaisesta olennaisesta uudistuksesta. Kaikki tiedonhallintayksikön toiminnan näkökulmasta olennaiset muutokset eivät ole välttämättä kuulu 9 §:n lausuntomenettelyn piiriin.


Sulautettujen järjestelmien osalta on vaikea antaa kategorista linjausta eli asiaa tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Kun asiasta on yhteydessä valtiovarainministeriöön, niin voimme käydä lausuntotarvetta yhdessä läpi.


Valmisteltu hankinta ei ole lausuntoa edellyttävä tiedonhallinnan muutos, sillä hankintamenettely ei itsessään vielä tuota muutoskohdetta ja esimerkiksi vaikuta prosesseihin ja järjestelmiin. Potentiaalisia lausuntokohteita voisivat olla ne projektit, joihin ostoresursseja kohdennetaan.


Tiedonhallintayksikön vastuulla on tunnistaa, mitkä muutokset ovat olennaisia ja edellyttävät muutosvaikutusten arviointia. Esimerkiksi tietojärjestelmän uuden version käyttöönotto ei välttämättä edellyttäisi arvioinnin tekemistä, mutta uuden tietojärjestelmän käyttöönotto olisi laissa tarkoitettu olennainen tietojärjestelmän uudistus.


VM:n asianumero

VM:n lausunto pvm

Hallinnon ala

Tiedonhallintayksikkö

Tiedonhallinnan muutos (lausuntokohde)

VN/81/2020 29.1.2020 SM Rajavartiolaitos Valvontajärjestelmien uudistamishanke
VN/2888/2020 6.3.2020 VM Valtori Mobiililaitteiden hallintaratkaisu
VN/4323/2020 25.3.2020 VM Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet Valtion rekrytointikokonaisuuden uudistamisprojekti
VN/4197/2020 31.3.2020 SM Maahanmuuttovirasto Oleskelulupaprosessien automatisointi & Vastaanoton majoitusrekisterin (UMAREK) digitaalisten palvelujen kehitys, ”OLEAUTO” & ”UMAREK NG”
VN/3407/2020 4.1.2020 VM Digi- ja väestötietovirasto ICT-muutosohjelma: Suomi.fi-palveluiden kehitystyö ja käyttöönottojen tuki
VN/4873/2020 2.4.2020 OM Oikeusministeriö Finlex-palvelun hankinta ja toiminnan muutos
VN/4877/2020 3.4.2020 SM Poliisihallitus Telekuuntelujärjestelmän uudistamishanke
VN/4924/2020 6.4.2020 MMM Maanmittauslaitos Uusi valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä
VN/4921/2020 6.4.2020 MMM Maanmittauslaitos Yhteentoimivan Maastotiedon Ekosysteemi
VN/4343/2020 6.4.2020 STM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekisterit
VN/3891/2020 7.4.2020 MMM Maa- ja metsätalousministeriö Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen
VN/4266/2020 7.4.2020 MMM Ruokavirasto EU:n maatalouspolitiikkaan liittyvän uuden tukikauden (CAP27) uudistukset
VN/5923/2020 9.4.2020 TEM Patentti- ja rekisterihallitus Real Time Economy (RTE) -hanke
VN/4464/2020 14.4.2020 VM Aluehallintovirasto Strategiahankekokonaisuus
VN/105/2020 24.4.2020 OKM Kansallisarkisto Massadigitoinnin tuotanto
VN/4876/2020 24.4.2020 SM Poliisihallitus Mobiilihenkilökortti-hanke
VN/13035/2019 4.5.2020 PLM Puolustusvoimat Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke (PVERP2.0)
VN/7609/2020 8.5.2020 VM Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet Tahti Kiekuun
VN/4491/2020 20.5.2020 MMM Ruokavirasto Yhteiskäyttöisen teknologiaympäristön uudistaminen
VN/7556/2020 20.5.2020 VM Digi- ja väestötietovirasto Digitaalinen identiteetti-hanke
VN/6040/2020 29.5.2020 VM Valtori Suomessa sijaitsevien yksityisten konesali ja kapasiteettipalveluiden hankinta
VN/7851/2020 2.6.2020 LVM Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) Uusi merenkulun tiedonhallintajärjestelmä
VN/8655/2020 9.6.2020 PLM Puolustusvoimat Puolustusvoimien tiedonhallintajärjestelmäkokonaisuus kehittämishanke (PVASIA)
VN/6812/2020 11.6.2020 VM Digi- ja väestötietovirasto Digitalisaation edistämisen ohjelmaan sisältyvä Suomi.fi-palveluiden kehitystyö
VN/11664/2020 11.6.2020 VM Valtiovarainministeriö VM ICT-muutosohjelma, Toimenpidealue 4 (TP4), Kansallisen tietojohtamisen ja tiedonhallintaratkaisun järjestäminen
VN/13673/2020 18.6.2020 SM Rajavartiolaitos Valvontajärjestelmien uudistamishankkeen toinen osa
VN/11359/2020 18.6.2020 VM Valtori Kytkentäytimen palveluiden uudistaminen; VY-verkko NG
VN/5876/2020 18.6.2020 VM Valtori KS3 konesalitilan hankinta
VN/13772/2020 25.6.2020 VM Valtori Valtori TUVE-palvelut; Videoneuvottelulaitteet, videoneuvotteluinfrajärjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut
VN/16616/2020 11.8.2020 VM Valtori Valtori TUVE-palvelut; Haavoittuvuuksienhallintaratkaisun turvallisuushankinta
VN/15185/2020 25.8.2020 VM Digi- ja väestötietovirasto AuroraAI-verkon toteuttaminen
VN/18626/2020 8.9.2020 VNK Valtioneuvoston kanslia Vahva-hanke, vaihe 3
VN/16817/2020 23.9.2020 STM Sosiaali- ja terveysministeriö Toivo-ohjelma
VN/18745/2020 2.10.2020 YM Ympäristöministeriö Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
VN/20974/2020 5.10.2020 MMM Ruokavirasto

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit

VN/23495/2020 24.11.2020 SM Sisäministeriö Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä
VN/23964/2020 27.11.2020 SM Poliisihallitus Liike-hanke
VN/23810/2020 30.11.2020 STM Sosiaali- ja terveysministeriö Kanta –palveluiden jatkokehittäminen
VN/23810/2020 30.11.2020 STM Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja toimintakyvyn sähköisen itsearviointivälineen kehittäminen
VN/24244/2020   30.11.2020 TEM Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kehittäminen 2022-2023
VN/23810/2020 1.12.2020 STM Sosiaali- ja terveysministeriö SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma (TOIVO-ohjelma)
VN/23971/2020   3.12.2020 SM Poliisihallitus VITJA - Poliisin toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistushanke
VN/23968/2020 3.12.2020 SM Poliisihallitus Timantti II -hanke
VN/23994/2020 7.12.2020 SM Poliisihallitus ASKEL-hanke
VN/26326/2020 15.12.2020 VM Verohallinto Gentax-valmisohjelmiston version nosto
VN/26330/2020 16.12.2020 VM Verohallinto Tulorekisterin liittäminen Suomi.fi-palveluväylään
VN/23527/2020 17.12.2020 OM Oikeusrekisterikeskus Oikeusrekisterikeskuksen Oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittäminen -projekti
VN/28426/2020 28.1.2021 VM valtiovarainministeriö AuroraAI-chatbotin ja MMK-palvelun kehityshanke
VN/1390/2021    4.2.2021 TEM Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ja kaupparekisterin operatiivisen käsittelyjärjestelmän kehittäminen 2021
VN/27450/2020 15.1.2021 VM Digi- ja väestötietovirasto Viestit kapasiteetin varmistaminen -hanke
VN/27270/2020 22.1.2021 VM Digi- ja väestötietovirasto Tietovuoden uhrin palvelut Suomi.fi:ssä
VN/3756/2021 2.3.2021 VM Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet Raportoinnin modernisointi
VN/3759/2021 8.3.2021 YM Suomen ympäristökeskus SYTYKE-hanke
VN/6954/2021 8.4.2021 MMM Ruokavirasto SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa
VN/6955/2021 9.4.2021 MMM Ruokavirasto Sampo – maksu-, raportointi- ja saatavien seuranta -järjestelmän uudistaminen
VN/7335/2021 15.4.2021 OM Oikeusrekisterikeskus Varallisuusrangaistusten valtakunnallinen täytäntöönpanojärjestelmän ja sakkorekisterin uudistus
VN/6566/2021 16.4.2021 MMM Maanmittauslaitos Julkishallinnon yhteinen laserkeilausaineistojen prosessointialusta
VN/8242/2021 4.5.2021 VM Verohallinto Verotuksen reaaliaikatiedon ratkaisut -hanke

Lisätietoja:

Jenni Karpus, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530249   Sähköpostiosoite: