Säädösvalmistelun kuntavaikutusten arviointi

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä valmistelleet laskentakehikon, jonka avulla voi parantaa säädösvalmistelun kuntavaikutusten arviointia. Laskentakehikko helpottaa arviolaskelmien tekoa.

Laskentakehikon avulla voidaan arvioida säädösehdotusten kokonaiskustannuksia ja vaikutuksia konkreettisella tavalla. Kehikon käyttökelpoisuutta on tarkoitus parantaa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.  

Katso myös

Yhteystiedot

Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530388   Sähköpostiosoite: