Säädösvalmistelun kuntavaikutusten arviointi

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä valmistelleet laskentakehikon, jonka avulla voi parantaa säädösvalmistelun kuntavaikutusten arviointia. Laskentakehikko helpottaa arviolaskelmien tekoa.

Laskentakehikon avulla voidaan arvioida säädösehdotusten kokonaiskustannuksia ja vaikutuksia konkreettisella tavalla. Kehikon käyttökelpoisuutta on tarkoitus parantaa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.  

Laskentakehikko taloudellisten vaikutusten arviointiin

Yhteystiedot

Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388