Kuntien normien keventäminen ja kokeilut


Kaikkien kuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan jatkamalla normien purkamista nykyisestä kuntien tehtäväkentästä. Tarkoitusta varten on käynnistetty kuntien normituksen keventämisohjelma, johon kytketään soveltuvin osin kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö. Ohjelmassa karsitaan kuntien toiminnan ja tehtävien mitoitusta sekä toteutustapojen yksityiskohtaista sääntelyä.

Osana ohjelmaa toteutetaan erilaisia kunta- ja aluekohtaisia kokeiluja, joiden avulla kokeillaan miniminormiohjausta kuitenkaan vaarantamatta ihmisten perustuslain mukaisia oikeuksia palveluihin.

Suomen kunnat ovat suuressa murroksessa. Väestökehitys, taloustilanne, eriytyminen ja monet muut ilmiöt edellyttävät kuntien uudistumista ja uudistamista. Ohjelman tarkoitus on vauhdittaa hallittua kehitystä kohti luovempaa ja dynaamisempaa paikallishallintoa. Valtion ohjaus nojaa ennen kaikkea kumppanuuteen ja se perustuu vaikuttavuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Talvella 2023-2024 kerättiin ehdotuksia kevennettävistä normeista ja uusien toimintatapojen kokeiluista kunnilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja yksittäisiltä henkilöiltä. Seuraava työvaihe on ehdotusten arviointi eri näkökulmista. Ohjelmassa tullaan myös järjestämään keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa.  

Hankkeen perustiedot
Asettamispäätös

Yhteystiedot

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, yksikön päällikö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530018   Sähköpostiosoite:


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530122   Sähköpostiosoite:


Lotta Mattsson, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530457   Sähköpostiosoite:


Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530020   Sähköpostiosoite: