Kuntien normien keventäminen ja kokeilut


Kaikkien kuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan jatkamalla normien purkamista nykyisestä kuntien tehtäväkentästä. Tarkoitusta varten on käynnistetty kuntien normituksen keventämisohjelma, johon kytketään soveltuvin osin kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö. Ohjelmassa karsitaan kuntien toiminnan ja tehtävien mitoitusta sekä toteutustapojen yksityiskohtaista sääntelyä.

Osana ohjelmaa toteutetaan erilaisia kunta- ja aluekohtaisia kokeiluja, joiden avulla kokeillaan miniminormiohjausta kuitenkaan vaarantamatta ihmisten perustuslain mukaisia oikeuksia palveluihin.

Suomen kunnat ovat suuressa murroksessa. Väestökehitys, taloustilanne, eriytyminen ja monet muut ilmiöt edellyttävät kuntien uudistumista ja uudistamista. Ohjelman tarkoitus on vauhdittaa hallittua kehitystä kohti luovempaa ja dynaamisempaa paikallishallintoa. Valtion ohjaus nojaa ennen kaikkea kumppanuuteen ja se perustuu vaikuttavuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Loppusyksystä 2023 avataan kysely, jonka avulla kunnat, yritykset, järjestöt ja vaikkapa yksittäiset henkilöt voivat jättää ehdotuksiaan vähennettäviksi normeiksi tai uusien toimintatapojen kokeiluiksi. Lisäksi ohjelmassa tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa.  

Hankkeen aloitustilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena 29.11. klo 15.00 - 16.30.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Hankkeen perustiedot
Asettamispäätös

Yhteystiedot

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, yksikön päällikö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530018