Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut

Valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut ovat palveluja:

 • joiden järjestämisestä vastaavat valtion viranomaiset
 • joita käytetään tai on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena
 • joiden järjestäminen ei edellytä toimialakohtaisia ratkaisuja tai merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja
 • jotka perustuvat yleisesti käytettyihin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin.

Valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja (nk. TORI-palvelut) ovat:

1. Yhteiset perustietotekniikkapalvelut:

Näillä tarkoitetaan fyysisiä laitteita, laitteiston toiminnan edellyttämiä ohjelmistoja, tietoliikenne- ja viestintäpalveluja sekä näihin liittyviä infrastruktuuri- ja tukipalvelujen kokonaisuuksia.

Valtion yhteisiä perustietotekniikkapalveluja ovat päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut, viestintätekniset palvelut, tietoliikennepalvelut, käyttöpalvelut ja toimistosovellukset.

 2. Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut

Näillä tarkoitetaan sellaisia tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja, jotka tukevat julkisen hallintotehtävän tai organisaatioiden samankaltaisen toiminnan hoitamista.

Valtion yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ovat henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäpalvelu, taloushallinnon tietojärjestelmä-, asianhallintajärjestelmä-, viestinnän järjestelmä-, toimitila- ja materiaalinhallinnan tietojärjestelmä-, asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmä-, hankintojen hallinnan tietojärjestelmä-, raportointi- ja tiedon säilytyspalvelut.

3. Yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut

Näillä tukipalveluilla tarkoitetaan sähköisen asioinnin toteuttamisen edellyttämiä tai sähköisiin asiointipalveluihin liittymistä tukevia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.

Yhteisiltä palveluilta edellytetään lisäksi, että palvelut ovat:

 • kustannustehokkaita
 • käyttötarkoitukseensa yleisesti sovellettavia
 • suorituskykyisiä ja toimintavarmoja
 • käyttäjäystävällisiä, esteettömiä ja saatavilla tasapuolisesti koko Suomen alueella.

Valtion yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja ovat:

 • viranomaisten ja kansalaisten tai yhteisöjen välinen viestintäkanava ja hallinnollisten päätösten keskitetty sähköinen toimittamispaikka
 • palvelu, jonka avulla viranomaiset tuottavat vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluja
 • tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelut
 • virkamiehen ja muun julkista valtaa käyttävän henkilön tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu
 • henkilöiden toimivaltuuksien ja valtuutusten hallinnointipalvelu
 • verkkopalvelut, jotka kokoavat julkisen hallinnon palveluja ja niiden vakioituja tietoja ja tarjoavat ne keskitetysti saataville
 • palvelu, joka kokoaa yhteentoimivuuden ohjausta ja kehittämistä koskevia tietoja ja palveluja sekä tarjoaa ne keskitetysti saataville
 • tiedonvälityskanava, jolla viranomaiset ja yhteisöt voivat siirtää tietovarantoihin sisältyviä tietoja ja tarjota sähköisiä palveluja
 • julkisen hallinnon tietovarantoihin sisältyvien tietojen tarkastuspalvelu.

Yhteisten palvelujen on noudatettava valtion tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä ja niiden on täytettävä tarpeen mukaiset tietoturvallisuutta ja varautumista koskevat vaatimukset.

Yhteystiedot

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Puhelin:0295530279   Sähköpostiosoite:


Tommi Kangasaho, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Puhelin:0295530264   Sähköpostiosoite:


Sari Hosionaho, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Puhelin:0295530029   Sähköpostiosoite: