Tiedonhallintalautakunnan kokoonpano

Tiedonhallintalautakunnan jäsenet ja sihteeristö ryhmäkuvassa.

Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joille on nimitetty henkilökohtaiset varajäsenet. Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanossa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita.

 

Tiedonhallintalautakunta toimikaudella 2020-2024:

 • Puheenjohtaja: yhteiskuntatieteiden kandidaatti, tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja: filosofian maisteri, neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 • filosofian maisteri, johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos (diplomi-insinööri, johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto)
 • kauppatieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus (valtiotieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus)
 • filosofian maisteri, asianhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta (filosofian maisteri, ryhmäpäällikkö Antti Lehto, Poliisihallitus)
 • tradenomi (ylempi AMK), ICT-arkkitehti Markus Virolainen, Verohallinto (valtiotieteiden maisteri, pääarkkitehti Päivi Pietarila, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)
 • filosofian maisteri, asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki (asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, Järvenpään kaupunki)
 • tietotekniikan insinööri, kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki (diplomi-insinööri, palvelupäällikkö Ari Andersin, Helsingin kaupunki)
 • diplomi-insinööri, tietoturvapäällikkö Juha Koivisto, Tampereen kaupunki (diplomi-insinööri, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)

Valtiovarainministeriö on määrännyt tiedonhallintalautakunnalle sihteeristön:

Tomi Voutilainen, pääsihteeri

Eeva Lantto, sihteeri
Riitta Autere, sihteeri
Tuija Kuusisto, sihteeri
Mika Tuikkanen, sihteeri
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
Heidi Torro, sihteeri
Markus Rahkola, sihteeri

Sihteeristön tehtävänä on

 1. valmistella lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja esitellä ne lautakunnalle valmisteluvastuiden mukaisesti;
 2. valmistella lautakunnan vuosittainen toimintasuunnitelma sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointisuunnitelma ja toteuttaa suunnitelman mukaiset arvioinnit;
 3. valmistella tiedonhallintalain 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu kertomus arvioinnin tuloksista;
 4. ohjata tiedonhallintalain 10 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lautakunnan Digi- ja väestötietovirastolle toimeksi antamien tehtävien toteuttamista;
 5. laatia lautakunnan kokousten pöytäkirjat;
 6. huolehtia lautakunnan toimintaan liittyvästä viestinnästä.

Sihteerit toimivat myös lautakunnan asettamien jaostojen puheenjohtajina.