Tiedonhallintalautakunnan kokoonpano

Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joille on nimitetty henkilökohtaiset varajäsenet. Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanossa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita.

 

Tiedonhallintalautakunta toimikaudella 2020-2024:

 • Puheenjohtaja: yhteiskuntatieteiden kandidaatti, tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja: filosofian maisteri, neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 • filosofian maisteri, johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos (diplomi-insinööri, johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto)
 • kauppatieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus (valtiotieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus)
 • filosofian maisteri, asianhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta (filosofian maisteri, ryhmäpäällikkö Antti Lehto, Poliisihallitus)
 • tradenomi (ylempi AMK), ICT-arkkitehti Markus Virolainen, Verohallinto (filosofian maisteri, kehityspäällikkö Anu Ylä-Pietilä, Liikenne- ja viestintävirasto)
 • filosofian maisteri, asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki (asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, Järvenpään kaupunki)
 • tietotekniikan insinööri, kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki (diplomi-insinööri, ICT-asiantuntija Ari Andersin, Helsingin kaupunki)
 • sotatieteiden maisteri, tietoturvapäällikkö Matti Parviainen, Espoon kaupunki (diplomi-insinööri, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)

Valtiovarainministeriö on määrännyt tiedonhallintalautakunnalle sihteeristön:

Tomi Voutilainen, pääsihteeri
Riitta Autere, sihteeri
Tuija Kuusisto, sihteeri
Mika Tuikkanen, sihteeri
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
Heidi Torro, sihteeri
Markus Rahkola, sihteeri

Sihteeristön tehtävänä on

 1. valmistella lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja esitellä ne lautakunnalle valmisteluvastuiden mukaisesti;
 2. valmistella lautakunnan vuosittainen toimintasuunnitelma sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointisuunnitelma ja toteuttaa suunnitelman mukaiset arvioinnit;
 3. valmistella tiedonhallintalain 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu kertomus arvioinnin tuloksista;
 4. ohjata tiedonhallintalain 10 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lautakunnan Digi- ja väestötietovirastolle toimeksi antamien tehtävien toteuttamista;
 5. laatia lautakunnan kokousten pöytäkirjat;
 6. huolehtia lautakunnan toimintaan liittyvästä viestinnästä.

Sihteerit toimivat myös lautakunnan asettamien jaostojen puheenjohtajina.

Yhteystiedot

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530453