Tiedonhallintalautakunnan kokoonpano

Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joille on nimitetty henkilökohtaiset varajäsenet. Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanossa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita.

Tiedonhallintalautakunta toimikaudella 2020-2023 [valtioneuvosto nimittää lautakunnan tammikuussa]:

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen
jäsen          varajäsen

Valtiovarainministeriö on määrännyt tiedonhallintalautakunnalle sihteeristön:

pääsihteeri
sihteeri
sihteeri
sihteeri
sihteeri
sihteeri
sihteeri

Sihteeristön tehtävänä on

  1. valmistella lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja esitellä ne lautakunnalle valmisteluvastuiden mukaisesti;
  2. valmistella lautakunnan vuosittainen toimintasuunnitelma sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointisuunnitelma ja toteuttaa suunnitelman mukaiset arvioinnit;
  3. valmistella tiedonhallintalain 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu kertomus arvioinnin tuloksista;
  4. ohjata tiedonhallintalain 10 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lautakunnan Digi- ja väestötietovirastolle toimeksi antamien tehtävien toteuttamista;
  5. laatia lautakunnan kokousten pöytäkirjat;
  6. huolehtia lautakunnan toimintaan liittyvästä viestinnästä.

Sihteerit toimivat myös lautakunnan asettamien jaostojen puheenjohtajina.