Tiedonhallintalautakunnan kokoonpano

Tiedonhallintalautakunnan jäsenet ja sihteeristö ryhmäkuvassa.

Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joille on nimitetty henkilökohtaiset varajäsenet. Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanossa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita.

Valtioneuvoston nimitykset: Päivi Tommila tiedonhallintalautakunnan puheenjohtajaksi ja Marja Penttilä (STM) varapuheenjohtajaksi Päiviltä vapautuneelle paikalle.   https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8075cf24

Tiedonhallintalautakunta toimikaudella 2020-2024:

 • Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija Marja Penttilä, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 • johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos, asiantuntijuus: tietoturvallisuus sekä tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto, asiantuntijuus: tietoturvallisuus)
 • kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus, asiantuntijuus: tilastoinnin tehtävät (kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus, asiantuntijuus: tilastoinnin tehtävät)
 • asianhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta (ryhmäpäällikkö Antti Lehto, Poliisihallitus, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta)
 • ICT-arkkitehti Markus Virolainen, Verohallinto, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (pääarkkitehti Päivi Pietarila, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus)
 • asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta (hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, Järvenpään kaupunki, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta)
 • kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (palvelupäällikkö Ari Andersin, Helsingin kaupunki, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus sekä tietoturvallisuus)
 • tietoturvapäällikkö Juha Koivisto, Tampereen kaupunki, asiantuntijuus: tietoturvallisuus (tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus)

Valtiovarainministeriö on määrännyt tiedonhallintalautakunnalle sihteeristön:

 • Tomi Voutilainen, pääsihteeri
 • Eelis Laine, sihteeri
 • Eeva Lantto, sihteeri
 • Riitta Autere, sihteeri
 • Tuija Kuusisto, sihteeri
 • Mika Tuikkanen, sihteeri
 • Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
 • Heidi Torro, sihteeri
 • Markus Rahkola, sihteeri

Sihteeristön tehtävänä on

 1. valmistella lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja esitellä ne lautakunnalle valmisteluvastuiden mukaisesti;
 2. valmistella lautakunnan vuosittainen toimintasuunnitelma sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointisuunnitelma ja toteuttaa suunnitelman mukaiset arvioinnit;
 3. valmistella tiedonhallintalain 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu kertomus arvioinnin tuloksista;
 4. ohjata tiedonhallintalain 10 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lautakunnan Digi- ja väestötietovirastolle toimeksi antamien tehtävien toteuttamista;
 5. laatia lautakunnan kokousten pöytäkirjat;
 6. huolehtia lautakunnan toimintaan liittyvästä viestinnästä.

Sihteerit toimivat myös lautakunnan asettamien jaostojen puheenjohtajina.