Tiedonhallintalautakunnan kokoonpano

Tiedonhallintalautakunnan jäsenet ja sihteeristö ryhmäkuvassa.Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joille on nimitetty henkilökohtaiset varajäsenet. Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanossa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita.

    Tiedonhallintalautakunta toimikaudella 2020–2024

 • Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Marja Penttilä, opetus- ja kulttuuriministeriö

    Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 • johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos, asiantuntijuus: tietoturvallisuus sekä tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto, asiantuntijuus: tietoturvallisuus)
 • kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus, asiantuntijuus: tilastoinnin tehtävät (kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus, asiantuntijuus: tilastoinnin tehtävät)
 • asianhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta (tietotukipäällikkö Antti Lehto, Eduskunnan kanslia, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta)
 • ICT-arkkitehti Markus Virolainen, Verohallinto, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (pääarkkitehti Päivi Pietarila, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus)
 • asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta (Tiedonhallinnan asiantuntija Jaana Immonen, Tuomioistuinvirasto, asiantuntijuus: tietoaineistojen tiedonhallinta)
 • kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus (palvelupäällikkö Ari Andersin, Helsingin kaupunki, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus sekä tietoturvallisuus)
 • tietoturvapäällikkö Juha Koivisto, Tampereen kaupunki, asiantuntijuus: tietoturvallisuus (johtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, asiantuntijuus: tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus)

    Sihteeristö

 • Tommi Oikarinen, pääsihteeri
 • Eeva Lantto, sihteeri
 • Sami Aalto, sihteeri
 • Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
 • Heidi Torro, sihteeri
 • Markus Rahkola, sihteeri
 • Mika Kuronen, sihteeri
 • Martti Setälä, sihteeri

Sihteeristön tehtävänä on

 1. valmistella lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja esitellä ne lautakunnalle valmisteluvastuiden mukaisesti;
 2. valmistella lautakunnan vuosittainen toimintasuunnitelma sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu arviointisuunnitelma ja toteuttaa suunnitelman mukaiset arvioinnit;
 3. valmistella tiedonhallintalain 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu kertomus arvioinnin tuloksista;
 4. ohjata tiedonhallintalain 10 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lautakunnan Digi- ja väestötietovirastolle toimeksi antamien tehtävien toteuttamista;
 5. laatia lautakunnan kokousten pöytäkirjat;
 6. huolehtia lautakunnan toimintaan liittyvästä viestinnästä.

Sihteerit toimivat myös lautakunnan asettamien jaostojen puheenjohtajina.