Eurooppalaisten lompakkosovellusten pilotointi

EU kehittää yhteistä lainsäädäntöä eurooppalaisille lompakkosovelluksille, ja Suomi osallistuu aktiivisesti työhön. Eurooppalaisten lompakkosovellusten luomisen taustalla on tavoite kehittää turvallisia ja luotettavia henkilöiden tietojen hallintaan ja käyttöön liittyviä ratkaisuja EU:ssa.

Henkilöiden rajat ylittävästä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköiseen asiointiin liittyvistä luottamuspalveluista säädetään nyt ja jatkossa EU:n eIDAS-asetuksessa. Osana eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehitystyötä komissio käynnisti vuonna 2022 Digital Europe Programme -rahoitushaun jonka tarkoituksena on edistää eIDAS-asetuksen muutokseen liittyvien eurooppalaisten digitaalisten identiteettien lompakkosovellusten rajat ylittävää pilotointia. 

Suomessa lompakkosovellusten rajat ylittävä pilotointi on osa digitaalisen henkilöllisyyden ohjelmaa ja eIDAS-asetusmuutoksen kansallista valmistelua. Tavoitteena on samalla varmistaa kansallisten lompakkosovellusten yhteensopivuus rajat ylittävässä asioinnissa. 
Pilotoinnit käynnistyivät huhtikuussa 2023 ja komissio rahoittaa niistä enintään puolet. Toisen puolen, eli Suomen kansallisen osuuden, rahoittaa valtiovarainministeriö. EU-komissio ja valtiovarainministeriö rahoittavat molemmat pilotointeja noin kahdella miljoonalla eurolla vuosina 2023–2025.
 
Suomi on mukana kolmessa eri yhteistyöhankkeessa (konsortiossa) seuraavasti:  

  • Ranskan ja Saksan vetämässä POTENTIAL-konsortiossa Suomen keskeinen tavoite on mobiiliajokortin ja sähköisen viranomaisasioinnin pilotointi. Vastuutahot Suomessa ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto ja Traficom. 
     
  • Ruotsin vetämässä EWC-konsortiossa Suomi keskittyy yritysten digitaalisiin identiteetteihin ja yrityslompakoihin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen johtaman Yrityksen digitalous
    hankkeen kanssa. Suomesta mukana ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto ja Valtiokonttori. Suomalaisista yksityisen sektorin toimijoista mukana ovat Finnair, Tietoevry ja Findynet Osuuskunta.
     
  • Espanjan vetämässä DC4EU-konsortiossa Suomi keskittyy pilotoimaan korkeakoulusektorin tutkintotodistusten ja opiskelijatietojen hyödyntämistä eurooppalaisissa lompakkosovelluksissa. Vastuutahot Suomessa ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto ja Opetushallitus. 

Valtiovarainministeriö koordinoi pilotointia, kun taas käytännön työtä tekevät useat virastot yhteistyössä. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on tässä keskeisessä roolissa. Piloteissa Digi- ja väestötietovirasto tukee eurooppalaisen lompakkosovelluksen valmistelua Suomessa ja tunnistaa siihen liittyviä rooleja ja vastuita. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto varmistaa, että lompakkoratkaisut ovat yhteentoimivia Suomen olemassa olevan sähköisen tunnistamisen palveluiden ja luottamuspalveluiden kanssa.  

Lisätietoja: 

Lisätietoa POTENTIAL-konsortiosta

Lisätietoa EWC-konsortiosta

Lisätietoa DC4EU-konsortiosta

Yrityksen digitaloushanke

Digital Europe Programme-rahoitushaku

Euroopan Unionin osarahoittama -logo Pilotointi on osarahoitettu Euroopan unionin toimesta. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin valtiovarainministeriön näkemyksiä, eivätkä ne välttämättä vastaa unionin tai rahoituksen myöntävän viranomaisen näkemyksiä. Euroopan unionin tai rahoituksen myöntävän viranomaisen ei voida katsoa olevan niistä vastuussa.