FI SV EN

Tietopoliittinen selonteko

Tietopoliittisen selonteon luonnos on lausuntokierroksella 31.10.2018 saakka lausuntopalvelu.fissä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on, että Suomesta kehittyy edelläkävijä tekoälyn soveltamisessa ja tietopolitiikassa. Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018, että hallitus antaa eduskunnalle selonteon tietopolitiikasta ja tekoälystä syksyllä 2018.

Tietopoliittisia periaatteita ja linjauksia tarvitaan juuri nyt, sillä yhteiskunta on verkottunut, informatisoitunut ja digitalisoitunut. Digitalisaation myötä yhteiskunta toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Tiedon taloudellinen ja yhteiskunnallinen arvo on siis merkittävä. Tekoäly ja robotiikka nojaavat vahvasti laadukkaaseen tietoon sekä toisaalta tuovat muutoksia tiedon hallintaan ja tietoympäristöön.

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko

Valtiovarainministeriö on asettanut 23.3.2018 valmisteluryhmän tietopolitiikan ja tekoälyn selonteolle. Valmisteluryhmän toimikausi on 23.3.–31.12.2018.

Työryhmän tehtävänä on tehdä selonteko työotsikolla ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” siten, että se on annettavissa eduskunnalle syksyllä 2018. Selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, tekoälyn osaamistarpeet sekä alusta- ja datatalous. Eri hallinnonaloilla on meneillään runsaasti erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita ja tietopolitiikan tehtävänä olisi vahvistaa näiden yhteiset tavoitteet.

Selontekoon sisällytettävät konkretisoitavat toimet koskevat esimerkiksi tietoturvallisuutta ja tietosuojaa sekä tiedon keräämistä, yhdistämistä, avaamista ja säilyttämistä. Myös eettiset kysymykset, osaamisen varmistaminen ja sääntelykysymykset, uudet panostukset sekä EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen ovat selvitettäviä toimia.

Valmisteluryhmän työtä ohjaa Tieto- ja tekoälyministeriryhmä. Tarvittaessa tullaan perustamaan alatyöryhmiä: Tekoäly, taloudelliset vaikutukset ja tavoitteet sekä Osaamistarpeet.

Ajankohtaista

Menneet tapahtumat

Tietopolitiikan selonteon yhteydessä järjestetään aiheeseen liittyvä seminaarisarja. Seminaareihin ovat tervetulleita kaikki aiheista kiinnostuneet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen seminaareihin alla olevista linkeistä.

Lisätietoa

Olli-Pekka Rissanen, erityisasiantuntija, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi, puh. 02955 30364