FI SV EN

Tietopoliittinen selonteko

Juha Sipilän hallitus 20152019 antoi eduskunnalle valtioneuvoston selonteon tietopolitiikasta ja tekoälystä joulukuussa 2018. Selonteossa tietopolitiikkaa tarkastellaan paitsi tiedon hallinnan kannalta, myös tiedon hyödyntämisen edellytysten, arvopohjan ja eettisten periaatteiden sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmista. Selonteko muodostaa tieto- ja linjauspohjan, jonka perustalle voidaan jatkossa rakentaa priorisoituja konkreettisia toimenpiteitä sisältävä tiekartta.

Selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, tekoälyn osaamistarpeet sekä alusta- ja datatalous. Selontekoon sisällytettävät toimet koskevat esimerkiksi tiedon keräämistä, yhdistämistä, avaamista ja säilyttämistä sekä tietoturvallisuutta ja tietosuojaa. Selonteossa selvitettäviin toimiin lukeutuvat myös eettiset kysymykset, osaamisen varmistaminen ja sääntelykysymykset sekä EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen.

Selonteolla vahvistetaan Suomen ja Suomessa toimivien yritysten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden kilpailu- ja päätöksentekokykyä. Lisäksi yhdessä tehtävillä linjauksilla ja periaatteilla rakennetaan ihmisten hyvinvoinnin sekä taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen että turvallisuuden ja ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa.

Selonteko luo myös kuvaa Suomesta otollisena datatalouden toimintaympäristönä, joka vetää puoleensa kansainvälistä osaamista, innovaatioita sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Suomen vahvuutena nähdään luottamukseen perustuva yhteiskunta, joka pitää sisällään tietopoliittisten valintojen ja tekoälyn kehittämisen eettisen arvopohjan, osallisuuden, vastuullisuuden ja turvallisuuden.

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko

”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” -nimisen selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, tekoälyn osaamistarpeet sekä alusta- ja datatalous. Eri hallinnonaloilla on meneillään runsaasti erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita ja tietopolitiikan tehtävänä olisi vahvistaa näiden yhteiset tavoitteet.

Selontekoon sisällytetyt konkretisoitavat toimet koskevat esimerkiksi tietoturvallisuutta ja tietosuojaa sekä tiedon keräämistä, yhdistämistä, avaamista ja säilyttämistä. Myös eettiset kysymykset, osaamisen varmistaminen ja sääntelykysymykset, uudet panostukset sekä EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen ovat selvitettäviä toimia.

Lisätietoja:

Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530364   Sähköpostiosoite: