FI SV EN

Sisäinen tarkastus

Viraston ja laitoksen johdon on järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on perusteltua tarvetta valtion talousarvioasetuksen 69 ja 69a pykälissä edellytettyjen sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. 

Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on otettava huomioon sitä koskevat yleiset standardit ja suositukset.

Ministeriöiden sisäisten tarkastajien yhteistyöelimenä toimii sisäisen tarkastuksen jaosto, joka tukee, ohjeistaa ja yhtenäistää julkishallinnon sisäisten tarkastajien työtä laatimalla suosituksia ja mallipohjia sisäisille tarkastuksille sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Sisäisen tarkastuksen jaoston hankesivu

Viraston sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö

Sisäisen tarkastuksen asema

Sisäisen tarkastuksen asema, esitysmateriaali

Muistio Whistleblower (WB)-ilmoituskanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten käsittelystä ministeriöissä

Sisäisen tarkastuksen jaoston lausunto hallituksen esityksestä koskien EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Heli Iirola
Puh. 02955 30241
[email protected]

Assistentti Taru Mäkelä
Puh. 02955 30163
[email protected]