Sisäinen tarkastus

Viraston ja laitoksen johdon on järjestettävä sisäinen tarkastus, jos siihen on perusteltua tarvetta valtion talousarvioasetuksen 69 ja 69a pykälissä edellytettyjen sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. 

Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on otettava huomioon sitä koskevat yleiset standardit ja suositukset.

Ministeriöiden sisäisten tarkastajien yhteistyöelimenä toimii sisäisen tarkastuksen jaosto, joka tukee, ohjeistaa ja yhtenäistää julkishallinnon sisäisten tarkastajien työtä laatimalla suosituksia ja mallipohjia sisäisille tarkastuksille sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Korruptiontorjuntaan liittyviä ohjeita valtion virastoille ja laitoksille

Sisäisen tarkastuksen jaoston hankesivu

Viraston sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö

Sisäisen tarkastuksen asema

Sisäisen tarkastuksen asema, esitysmateriaali

Muistio Whistleblower (WB)-ilmoituskanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten käsittelystä ministeriöissä

Sisäisen tarkastuksen jaoston lausunto hallituksen esityksestä koskien EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä

Yhteystiedot

Heli Iirola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530241  


Taru Mäkelä, assistentti 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530163