Julkisen talouden kuukausitiedot ja vastuiden raportointi

Valtiovarainministeriö julkaisee kuukausitietoja Suomen julkisyhteisöjen alasektoreista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista edellyttää. Vuoden 2017 alusta lähtien Tilastokeskus laatii kuukausitiedot Valtiovarainministeriölle. Sivuilla julkaistaan kuukausitietoja valtion, työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistuloista, kokonaismenoista ja rahoitusasemasta. Lisäksi sivuilla julkaistaan tietoja julkisyhteisöjen ehdollisista vastuista, joita neuvoston direktiivi 2011/85/EU edellyttää.

Yhteystiedot

Jenni Pääkkönen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Julkisen talouden yksikkö Puhelin:0295530131   Sähköpostiosoite:

Juho Ivaska, yliaktuaari / Markus Korhonen, yliaktuaari
Tilastokeskus
rahoitus.tilinpito(at)stat.fi