Keskeiset termit

Suomen kestävän kasvun ohjelman ja EU:n elpymisvälineen keskeiset termit:

  • EU:n elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, joka sisältää rahoitusta seitsemään EU-ohjelmaan. Jäsenmaat voivat saada rahoitusta yhteensä 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia on avustuksia euroa ja 360 miljardia euroa lainoja.
  • EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on EU:n elpymisvälineen suurin ohjelma. Se sisältää 672,5 miljardin rahoituksen jäsenmaille. Tästä 312,5 miljardia euroa on avustuksia ja 360 miljardia euroa lainoja.
  • Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomessa suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Siitä käytetään myös nimityksiä Suomen elpymissuunnitelma ja Suomen suunnitelma.
  • Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä. Ohjelma sisältää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sovittaa yhteen eri EU-ohjelmien rahoitusta.