Valtion eläkerahasto

Valtion eläkerahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu valtion eläkejärjestelmään kuuluvien eläkkeiden maksamiseen ja niistä aiheutuvien menojen tasaamiseen. Valtiovarainministeriö ohjaa ja valvoo eläkerahaston toimintaa. Eläkerahaston sijoitustoimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Valtion eläkerahaston tehtävänä on sijoittaa hallussaan olevat varat tuottavasti ja turvaavasti.

Rahastolla ei ole eläkevastuuta eikä eläketurvan toimeenpanoon liittyviä tehtäviä. Valtion eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista määrärahoista. Eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvion yleiskatteeksi määrä, joka vastaa 40 prosenttia valtion eläkemenosta.

Lisätietoa:

Valtion eläkerahasto

Yhteystiedot

Eemeli Paksuniemi, finanssisihteeri 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahoituspolitiikka-yksikkö (RPY) Puhelin:0295530452   Sähköpostiosoite: