Nordic Institute for Interoperability Solutions -instituutti

Suomi ja Viro perustivat heinäkuussa 2017 yhteisen X-Road teknologiaa kehittävän ja teknologian ylläpidosta vastaavan yhdistyksen Nordic Institute for Interoperability Solutions -instituutin (NIIS). NIIS:n tehtävänä on palvella myös laajempana yhteistyön mahdollistajana ja toimia muidenkin sovittujen rajat ylittävien digitaalisen hallinnon komponenttien kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Yhdistyksen perustamissopimuksen osapuolina ovat Suomesta valtiovarainministeriö ja Viron puolelta majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). Yhdistyksen kotipaikka on Tallinna ja sitä johtaa suomalainen toimitusjohtaja Ville Sirviö. Islanti liittyi kolmantena jäsenmaana yhdistykseen 1.6.2021, oltuaan ensin yhdistyksen kumppanina syksystä 2018. Islantia edustaa jäsenkokouksissa Islannin valtiovarainministeriö eli fjármála- og efnahagsráðuneytið.

Yhdistys vastaa kansallisen palveluväylän pohjana olevan X-Road -ratkaisun kehittämisestä ja teknologian ylläpidosta. Sen toiminnassa toteutettava yhteiskehittäminen tuo kustannustehokkuutta, varmistaa laatua, mahdollistaa kehitysinnovaatioita, luo kyvykkyyden rajat ylittäville sähköisen hallinnon infrastruktuurin komponenteille ja mahdollistaa monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön. Kansainvälisen yhteistyön fokusalueena on Pohjois-Eurooppa ja EU.

Arviointi NIIS-yhdistyksen toiminnasta

Valtiovarainministeriö teetti syksyn 2018 aikana ulkopuolisen arvioinnin X-Roadia hallinnoivan ja kehittävän NIIS-yhdistyksen toiminnasta ja hyödyistä. Arvion keskeisiä tuloksia oli, että yhdistys on syventänyt ja vakiinnuttanut Suomen ja Viron välistä yhteistyötä sekä parantanut näkyvyyttä aiemman määräaikaisiin sopimuksiin perustuvan yhteistyön sijaan. Yhdistyksen perustaminen, sen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet tuottavat taloudellista tehokkuutta ja jäsenmaille säästöä, kun kehittämiseen suunnatut määrärahat ja resurssit on yhdistetty.

Yhteistyön syventäminen on mahdollistanut yhteistyön laajentamisen maiden välillä myös muihin komponentteihin ja tulevaisuudessa myös muihin tuotteisiin. Yhdistysmuotoinen toiminta mahdollistaa monenkeskisen toiminnan, joka ei aiemmin ollut mahdollista. Tästä voidaan mainita hyvänä esimerkkinä Islannin mukaantulo uutena kumppanina. Uudet jäsenmaat myös jakavat kustannuksia ja tuovat näin lisää säästöjä jäsenmaille.

Raportti: NIIS-yhdistyksen ulkoinen arviointi

Nordic Institute for Interoperability Solutions -instituutin verkkosivut

Lisätietoja:

Katja Väänänen, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530245   Sähköpostiosoite: