Valtionhallinnon tuottavuusohjelma

Hallitus toteuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyystavoitetta. Tavoite on, että julkisen sektorin toimintaa tehostetaan 243 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 eteenpäin.

Valtiovarainministeriön johtama työryhmä on valmistellut tuottavuusohjelmaa syksystä 2023 alkaen. Kaikki ministeriöt ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmässä on tarkasteltu useita hallinnonaloja yhteisesti koskettavien uudistusten vaikutuksia virastojen toimintamenoihin.

Kukin hallinnonala laatii oman tuottavuusohjelman. Keskitetysti säästöjä toteutetaan rakenteellisilla uudistuksilla: Viranomaisviestintä on jatkossa ensisijaisesti digitaalista, ja tilaohjelma tehostaa julkisen sektorin tilojen käyttöä. Suurin osa säästöistä syntyy toimilla, jotka hallinnonalat määrittelevät omissa tuottavuusohjelmissaan.

Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikuttavat vuodesta 2025 alkaen, ja täysimääräisenä ne ja niiden tuomat säästöt toteutuvat vuonna 2027. Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa toimeenpanoa ja linjaa tarvittaessa muutoksista koko vaalikauden ajan.

Tuottavuutta lisääviä investointihankkeita voidaan rahoittaa keskitetyllä tuottavuusmomentin määrärahalla. 

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto Puhelin:0295530525   Sähköpostiosoite:

Ajankohtaista tuottavuusohjelmasta