Infrastruktuuripalvelut hallinnolle

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa vuonna 2014. Valtori tuottaa ja kehittää toimialariippumattomia ict-palveluja sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Valtorin ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT-osasto.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa (2014-2017) rakennettiin kansallinen palveluväylä, kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu, kansalliset ratkaisut hallinnon asiakkaiden roolien ja valtuutusten hallintaan sekä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten omien julkisen hallinnon rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu.

KaPA-ohjelmaa arvioidaan vuosittain riippumattomasti. Arvioinnin suositukset huomioidaan ohjelman toiminnan kehittämisessä.

Valtion yhteinen integraatiopalvelu VIA

Valtion yhteinen integraatiopalvelu on keskitetty sanomanvälityspalvelu, jonka avulla valtion organisaatiot voivat pienentää tietojärjestelmien välisten yhteyksien kustannuksia ja helpottaa niiden valvontaa. Palvelun avulla voi siirtää tietoja joko oman organisaation tietojärjestelmien välillä tai omien tietojärjestelmien ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä.

Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu Vetuma

Vetuma-palvelun avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua ja maksaa sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelun avulla kansalainen voi tunnistautua palveluihin mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai sirullisella varmennekortilla. Vetuma on tarkoitettu kaikille julkishallinnon organisaatioille.

Kertakirjautumisratkaisu Virtu

Kertakirjautumisratkaisu Virtu on valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse tapahtuvaan valtionhallinnon yhteisten palveluiden käyttäjätunnistukseen. Lisäksi viraston Virtu-tunnistuspalvelinta (Identity Provider, IdP) voi käyttää kertakirjautumisessa viraston omiin palveluihin.

Yhteentoimivuus.fi -portaali

Kaikille avoin portaali Yhteentoimivuus.fi kokoaa julkisen hallinnon toiminnan, tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa, kuvauksia ja määrityksiä. Ne voivat olla esimerkiksi yhteiseen käyttöön tarkoitettuja arkkitehtuurikuvauksia, standardeja, sanastoja, skeemakoosteita, ohjeita tai suosituksia.

VY- ja KY-verkot

Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko) tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille nopean, luotettavan ja turvallisen tavan kytkeytyä valtion yhteisiin palveluihin, omiin substanssipalveluihin, toisiinsa sekä ulkoisiin palveluihin, kuten internetiin. VY-verkko muodostaa siihen liittyneiden virastojen välisen valtion sisäisen intranetin. Näin viestinvälityksen tietoturva valtion organisaatioiden välillä parantuu. VY-verkko sijoittuu tietoturva- ja varautumismallissa korotetulle tasolle. Sen saatavuus on varmistettu normaaliolojen häiriötilanteissa. VY-verkko on siihen liittyneiden organisaatioiden käytettävissä aina ilman katkoja. Kytkentäydin ja siihen liittyvien palveluiden yhteydet on maantieteellisesti hajautettu ja varmennettu ja varautumiseen liittyvät seikat on otettu vahvasti huomioon.

Konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia julkaistiin huhtikuussa 2014. Strategian toteuttamisen tavoitteena on keskittää valtion konesalit nykyistä paljon pienempään määrään mutta kooltaan suurempiin konesaleihin ja siirtyä järjestelmäkohtaista palvelimista kohti edullisemman ja käyttövarman pilvipalvelun käyttämistä järjestelmien alustana. Valmiin alustaratkaisun käyttäminen nopeuttaa ICT-projektien toteuttamista, pienentää projektien kustannuksia ja mahdollistaa joustavan skaalautuvuuden järjestelmän koko elinkaaren ajan. Kapasiteettipalvelujen hankkiminen kilpailtuna palveluna on ollut mahdollista elokuusta 2013 alkaen Hanselin puitesopimuksen avulla.

Kansallinen dataportaali – Avoindata.fi

Avoindata.fi-portaali tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden kuvata ja tuoda avaamansa tietovarantojen tiedot keskitetysti, yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti eri toimijoiden tietoon ja maksuttomaan käyttöön.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja: