Virvoitusjuomien verotus

Laki virvoitusjuomaverosta (1127/2010) koskee alkoholittomia tai vähän alkoholia sisältäviä juomia, kuten mehuja, limonadeja, kivennäisvesiä ja kahvijuomia.

Virvoitusjuomien verotuotto oli 220 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Veronalaiset tuotteet määritellään laissa tullitariffinimikkeiden avulla. Virvoitusjuomavero on kansallinen vero.

Verotasot

Sokerittomien tuotteiden valmistevero on puolet pienempi kuin sokeria sisältävien juomien. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmistevero on 32 senttiä litralta valmista juomaa. Muiden virvoitusjuomien valmistevero on 13 senttiä litralta.

Laimennettavista juomista vero kannetaan juomamäärän perusteella laimennuslitrojen mukaan. Sokeria sisältävien juomajauheiden vero on 204 senttiä kilogrammalta ja sokerittomien 113 senttiä kilogrammalta.

Virvoitusjuomaverosta annettua lakia muutettiin keväällä 2023, mutta muutokset eivät ole tulleet vielä voimaan. Muutosten voimaantulosta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Euroopan komissiolta on saatu niille hyväksyntä. Siihen asti sovelletaan voimassa olevaa lakia. 

Valtiovarainministeriön tiedote virvoitusjuomaverotuksen uudistamisesta

Valmisteveroa kannettiin vuoden 2016 loppuun myös makeisista ja jäätelöstä. Sokeriverotyöryhmä (1.1.2011–31.1.2013) selvitti makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron toimivuutta sekä sokeripitoisuuteen perustuvan sokeriveron käyttöönoton edellytyksiä.

Sokeriverotyöryhmän loppuraportti

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu: Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportti: Makeisveron vaikutus makeisten hintoihin ja kulutukseen

Lisätietoa Verohallinnon Virvoitusjuomavero-ohjeesta

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.