Digitaalisten palveluiden laatu

Osana digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä valtiovarainministeriössä käynnistettiin keväällä 2018 digitaalisten asiointipalvelujen laatua selvittävä työ. Siinä selvitetään mitkä seikat muodostavat asiakkaan kannalta hyvän käyttökokemuksen ja mitkä seikat varmistavat, että viranomaispalvelun tuotantoprosessi johtaa laadukkaaseen palveluun. Huono kokemus ei innosta käyttämään digitaalista kanavaa toista kertaa ja on omiaan heikentämään halukkuutta asioida digitaalisesti.

Laatua selvittävän työn tueksi keväällä perustettiin työskentelyryhmä, joka jatkaa toimintaansa vuoden 2018 loppuun. Työ on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 24.10.2018 tilanne on seuraava:

  • digitaalisen asiointipalvelun laatukriteerit on määritelty
  • laatukriteerien itsearviointimalli on laadittu ja pilotoitu työskentelyryhmällä
  • palvelutapahtuman asiakasarviointikysymyksiä ja mittaustapoja on määritelty
  • asiointipalveluiden käyttöasteita kuvaavat mittarit on määritelty ja luonnos syöttöpohjasta laadittu

Tutustu tarkemmin digitaalisten asiointipalvelujen laatua selvittävän työn tuloksiin

  • Sivulla Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus (vm.fi) on väliraportti sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän ja palvelulaatutyöryhmän työn tuloksista (24.10.2018). Sivulla voit jättää kommenttisi väliraportista ja sen liitteistä.
  • Laatua selvittävän työskentelyryhmän loppuvuoden 2018 työt painottuvat kehittämiskommenttien huomioimiseen ja laadittujen mallien käyttöönottojen suunnitteluun.

Lisätietoa:

Petteri Ohvo, hankepäällikkö, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi

Digitaalisten palveluiden ensisijaisuuden toimeenpanon infotilaisuus 7.3.2018 (Digitaalisten palveluiden laadusta diat 24-35)