FI SV

Digitaalisten palveluiden laatu

Osana digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä valtiovarainministeriössä on toteutettu digitaalisten asiointipalvelujen laatua selvittävä työ. Työssä selvitettiin, mitkä seikat muodostavat asiakkaan kannalta hyvän käyttökokemuksen ja mitkä seikat varmistavat, että viranomaispalvelun tuotantoprosessi johtaa laadukkaaseen palveluun. Huono käyttökokemus ei innosta käyttämään digitaalista kanavaa toista kertaa ja on omiaan heikentämään halukkuutta asioida digitaalisesti muissakin palveluissa.

Tutustu työryhmän tuotoksiin:

Asiointipalveluiden laadun itsearviointia hyödynnetään osana Tiekartta-palveluiden valintakriteereitä. Lisätietoja Digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta -sivulla.

Digitaalisten palveluiden toimintatavat

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapojen yhtenäistäminen on osa digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä.

Sähköisen asioinnin toimintatapojen yhtenäistämiseksi valtiovarainministeriö toimi työryhmä, jonka tehtävänä oli: 

  • Määrittää ja kuvata tavoitteelliset sähköiset asiointi- ja toimintatavat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiointiin hallinnossa
  • Huomioida kehittyvän tekoäly-teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet asioinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
  • Tehdä esitys siitä, miten yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittaminen digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa
  • Suunnitella miten toimintatavat otetaan laajasti käyttöön yli hallinnonala- ja prosessirajojen.
  • Lisäksi työryhmän rinnalla ja yhteistyössä sen kanssa on työskennellyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita selvittänyt professori Kalle Määttä. Tutustu Kalle Määtän selvitykseen sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista.

Tutustu työryhmän tuotoksiin:

Lisätietoja: