Ministeriö

Valtioneuvoston linna

Valtiovarainministeriö (VM) on yksi valtioneuvoston 12 ministeriöstä. 

Visiomme on "VM turvaa tulevaa". Varmistamme tulevien sukupolvien taloudelliset valinnan mahdollisuudet hyvinvoivassa oikeusvaltiossa. Rakennamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia. 

Strategiset tehtävämme ovat:

  • Huolehdimme julkisen talouden vakaudesta ja rakennamme julkista hallintoa entistä tehokkaammaksi, vaikuttavammaksi ja uudistumiskykyisemmäksi.   
  • Rakennamme edellytyksiä kestävälle talouskasvulle.
  • Rakennamme ihmislähtöistä digitalisaatiota ja tiedon parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.
  • Luomme pelisääntöjä, jotka pitävät yllä luottamusta rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. 

Teemme vuosittain valtion talousarvion, valmistelemme hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja toimimme veropolitiikan asiantuntijana. Vastaamme myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta sekä kuntahallinnon lainsäädännön ja kuntatalouden kehittämisestä. Valmistelemme periaatteet julkisen hallinnon kehittämiseksi, kehitämme valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja näytämme suuntaa julkisen hallinnon digitalisaatiolle. Laajaan tehtäväkenttäämme kuuluu lisäksi valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka.

Teemme paljon kansainvälistä yhteistyötä. Osallistumme Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan. 

Tietoa valtioneuvostosta
Valtioneuvoston kuvapankki