Ministeriö

Valtiovarainministeriö (VM) on yksi valtioneuvoston 12 ministeriöstä. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta. Strategiamme ydinajatus on: VM turvaa tulevaa. 

Kahden ministerin valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Strategiset tavoitteemme ovat:

  • Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle
  • Turvaamme julkisen talouden kestävyyden
  • Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille
  • Vaikutamme kansainvälisesti ja rakennamme menestyvää Eurooppaa. 

Teemme vuosittain valtion talousarvion, valmistelemme hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja toimimme veropolitiikan asiantuntijana. Vastaamme myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta sekä kuntahallinnon lainsäädännön ja kuntatalouden kehittämisestä. Valmistelemme periaatteet julkisen hallinnon kehittämiseksi, kehitämme valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja näytämme suuntaa julkisen hallinnon digitalisaatiolle. Laajaan tehtäväkenttäämme kuuluu lisäksi valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka.

Teemme paljon kansainvälistä yhteistyötä. Osallistumme Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan. 

Tietoa valtioneuvostosta
Valtioneuvoston kuvapankki