FI SV EN

Valtion konsernipalvelut

Valtiovarainministeriö vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä valtiolle yhteisiä konsernipalveluja tuotavien organisaatioiden ohjaamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Valtiovarainministeriö ohjaa valtion taloushallintoa, valtion henkilöstöhallintoa ja –politiikkaa sekä valtionhallinnon ICT:tä säädöksien, ohjeiden ja strategioiden muodossa sekä yhteistyössä konsernitoimijoiden kanssa tapahtuvalla palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämisellä. Valtiontalouden kiinteistö- ja toimitilahallinnan, hankintatoimen ja talousohjauksen tavoitteet on määritelty erillisissä strategioissa.

Uutiskirjeet

Valtion yhteisten palveluiden tuottajat

  • toteuttavat laadukkaat tukipalvelut valtion virastoille ja laitoksille
  • samankaltaisia tehtäviä ja osaamista yhdistämällä aikaansaadaan tehokkuutta ja säästöjä
  • virastojen voimavarat vapautuvat perustehtäviin

(Kuvaa klikkaamalla aukeaa suurempi versio)

Hansel.fi
Haus.fi
Senaatti.fi
Palkeet.fi
Valtori.fi
Valtiokonttori.fi

Valtion palveluntarjoajat