Toimivat hankinnat: Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallistavasti ja edistäen markkinoiden elinvoimaisuutta. Toimivat hankinnat

Toimivat hankinnat -teemaryhmän tehtävänä oli suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edisti strategian tahtotilaa: Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallistavasti ja edistäen markkinoiden elinvoimaisuutta.

Hankintojen keskeisenä tavoitteena on saada hankintayksiköiden ja niiden asiakkaiden käyttöön tarkoituksenmukaisia, toimivia ja laadukkaita palveluita. Hankinnat onnistuvat vain elinvoimaisten markkinoiden avulla. Asiakasosallisuuden keinojen kehittäminen on edellytys toimiville palveluille loppuasiakkaan näkökulmasta.

Tavoitteet

  • Hankintayksiköillä on edellytykset markkinoiden hyödyntämiseen
  • Julkiset hankinnat ovat houkuttelevia erilaisille tarjoajille
  • Suunnittelemme hankinnat tarvelähtöisesti ja osallistavasti loppukäyttäjää kuunnellen

Tavoitteita edistävät toimenpiteet

Teemaryhmän vetäjät

  • kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 396 3619, olli.hyvarinen(at) gov.fi
  • johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, puh. 040 531 6655, jarkko.huovinen (at) kuntaliitto.fi