Hyppää sisältöön
Media

ICT-hankintojen pelikirja ohjeistaa onnistuneisiin ICT-hankintoihin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2023 8.47
Tiedote
Hankinta-Suomen logo.

Pelikirja tarjoaa mallin vaikuttaviin ICT-hankintoihin ja ketterään yhteistyöhön. Sitä voivat hyödyntää julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt, kuten valtio, kunnat ja hyvinvointialueet sekä hankintojen tarjoajat, kuten yritykset. Pelikirja julkaistiin osana valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa 21. maaliskuuta.

Ketterä ICT-hankintojen toimintamalli tarkoittaa sitä, että hankinnan aikana pyritään minimoimaan hankinnan toteuttamiseen liittyviä riskejä jakamalla prosessi vaiheisiin. Hankintaprosessissa ketteryys tarkoittaa sitä, että prosessia tulee olla mahdollista muuttaa, mikäli asiakkaan tarpeet, vaikuttavuus tai markkinat sitä edellyttävät. Pelikirja sisältää ohjeita sekä hankintayksiköille että tarjoajille hankinnan eri vaiheisiin.

Pelikirja on yhteistyön tulosta, ja yhteistyötä jatketaan pelikirjan julkaisun jälkeen. Jatkoyhteistyössä keskitytään tarkemmin eri teemoihin, joiden osalta on tarvetta syventää ohjeistusta.  

Tavoitteena laadukkaammat ja toimivammat ICT-hankinnat

Tarjoajat ja hankintayksiköt tunnistivat pelikirjan valmistelussa ICT-hankintoihin liittyviä yleisimpiä haasteita sekä nostivat esiin hyviä käytäntöjä. ICT-hankintojen suurimpia haasteita ovat:

  • tarjouspyynnössä esitetyt ristiriitaiset vaatimukset,
  • epäsopiva hankintaprosessi,
  • liian laajat hankintakokonaisuudet,
  • hankintayksiköiden heikko markkinatuntemus ja
  • liian vähäinen vuoropuhelu toimittajien kanssa hankintaprosessin aikana.

Lisäksi ICT-hankinnat ovat usein laajoja, epämääräisiä ja vaikeasti johdettavia. Tällaiset hankinnat eivät ole tarjoajille kiinnostavia, jolloin todellista kilpailutilannetta ja markkinoiden kehittymistä ei saada aikaiseksi. 

Pelikirja syntyi alalla toimivien yhteistyön tuloksena

Hankinta-Suomi-ohjelma käynnisti toimivien ja laadukkaiden ICT-hankintojen edistämiseksi syksyllä 2022 kaikille ICT-hankintojen parissa työskenteleville avoimen yhteistyöprojektin. Yhteistyön tavoitteena oli saattaa eri osapuolia yhteen ja luoda alalle uutta keskustelun ilmapiiriä. Työskentelyyn osallistui noin 200 hankintayksiköiden ja toimittajien asiantuntijaa, konsulttia, tutkijaa ja järjestöjen edustajaa.

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Ohjelman ja ICT-pelikirjan yhtenä tavoitteena on edistää sitä, että hankintayksiköt tekevät toimivia ja laadukkaita hankintoja niin, että myös markkinoiden elinvoimaa edistetään. Suomessa tehdään julkisia ICT-hankintoja vuodessa miljardien eurojen arvosta. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 189, eija.riikonen(at)gov.fi
Hankintojen asiantuntija Outi Tarvainen, PTCServices Oy, puh. 050 364 6879, outi.tarvainen(at)ptcs.fi