Hallinnonalan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on valtiovarainministeriö.

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko ohjeita, suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimukset

Aluehallinnon tulossopimukset

AVIen ja maistraattien strategiat

Seurantatiedot

Virastojen tilinpäätökset

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita oman hallinnonalansa virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia eduskunnan tai valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

VTV:n tarkastuskertomukset