Hallinnonalan ohjausasiakirjat

Valtiovarainministeriön hallinnonalan strategista suunnittelua ohjaavat hallitusohjelma ja VM:n strategiset linjaukset. Tulossopimukset perustuvat virastojen strategioiden toimeenpanoon ja ministeriön asettamiin tuloksellisuustavoitteisiin. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätökset ja niihin sisältyvät toimintakertomukset sekä ministeriön antamat tilinpäätöskannanotot virastoille.

Suunnittelu

Hallinnonalan tavoitteet  

Taloudellisesti kestävä julkinen talous

  • Kestävyysvaje pienenee.
  • Valtionhallinnon nettorahoitusvarat/BKT-suhde nousee.
  • Julkisen talouden nimellinen alijäämä on alle 3 % suhteessa BKT:hen-
  • Verovaje on alhainen.

Sosiaalisesti kestävä talouskasvu

  • Työllisyysaste nousee.
  • Tuloerot pienenevät.

Ekologisesti kestävä kasvu

  • Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

  • Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti
  • Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita.

Tulossopimukset 2024

Tulossopimukset 2023

Tulossopimukset 2022

Seuranta

Valtiovarainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2023

Valtiovarainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2022

Valtiovarainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2021

Toimiohjeet ja kannanotot