Varainsiirtoverotus

Varainsiirtoveroa maksetaan valtiolle kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Veron maksaa luovutuksen saaja eli esimerkiksi asunnon ostaja. Varainsiirtoveroa ei makseta lahjan, perinnön, testamentin tai yhteisomistuksen purkamisen perusteella saaduista kiinteistöistä tai arvopapereista. Vakituisen ensiasunnon hankinta on verosta vapaa täysi-ikäiselle alle 40 vuotiaalle.

Veron määrä

Kiinteistön luovutuksesta vero on 4 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Arvopaperin luovutuksesta vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Vastikkeeseen luetaan myös luovutussopimuksen ehtona oleva myyjän hyväksi tuleva ostajan suoritus tai suoritusvelvoite kolmannelle taholle.

Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero on 2,0 prosenttia vastikkeesta. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, eli vero maksetaan velattomasta hinnasta. Rakentamisaikana tai sitä aiemmin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.

Arvopaperipörssissä tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä noteerattujen arvopaperien kaupoista ei tietyin edellytyksin makseta varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoverolaki (931/1996)

Linkkejä Verohallinnon ohjeisiin
Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero
Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus
Varainsiirtoveron yhtenäistämisohje