Suomen kestävä kasvu rakennetaan yhdessä

Kestävä kasvu on Suomen hyvinvoinnin edellytys. Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, joka tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Pyydämme kaikki mukaan vaikuttamaan siihen, millaisen Suomen rakennamme yhdessä.

"Suomen kestävän kasvun ohjelmaa on välttämätöntä tehdä yhdessä. Sitä tehdään yhdessä eri ministeriöiden kanssa, yhdessä maakuntien ja alueiden toimijoiden kanssa sekä elinkeinoelämän ja tutkimusalan kanssa. Myös alueilla on välttämätöntä tehdä yhteistyötä joka kattaa sekä aluekehitys- että sote-alan toimijat, kunnat, yritykset ja järjestöt", sanoo valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Tältä sivustolta löytyy tietoa Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä sekä toteutettavien investointi- ja uudistuskokonaisuuksien kriteereistä.

Anna ehdotuksesi, aloitteesi ja palauteesi 31.12. asti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Suomen kestävän kasvun painopisteet

Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen. Hallituksen linjaamat painopisteet ovat:

 1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
 2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
 3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
 4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
 5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Toteutettavat toimenpiteet valitaan sillä perusteella, että ne kohdentuvat Suomen kestävän kasvun painopisteisiin, aidosti uudistavat talouden rakenteita sekä ovat vaikutuksiltaan merkittäviä kokonaisuuksia, joilla on pysyviä myönteisiä vaikutuksia.

Miten kestävän kasvun ohjelma etenee?

Kestävän kasvun ohjelman valmistelun eteneminen

 

Suomessa

 • (syyskuu) pääministeri asetti koordinaatioryhmän ja hallitus linjasi talousarvioneuvotteluissa kestävän kasvun ohjelman painopisteet
 • (syys-lokakuu) maakuntakierros ja muut kuulemistilaisuudet, joissa keskustellaan toimenpide-ehdotuksista, tavoitteista ja aikataulusta
 • (syyskausi) Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon elpymisvälineen varojen suunnitellusta käytöstä Suomessa
 • (loppuvuosi 2020) Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma valmistellaan
 • (alkuvuosi 2021) Komissiolle toimitetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (viimeistään huhtikuussa 2021)

EU:ssa

 • (heinäkuu 2020) Eurooppa-neuvosto linjasi EU:n elpymisvälineestä
 • (lokakuun alku) EU:n jäsenmaiden valtiovarainministerit pääsivät yhteisymmärrykseen elpymis- ja palautumistukivälineestä
 • (loppuvuosi 2020) Elpymis- ja palautumistukivälineestä neuvotellaan neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken trilogivaiheessa
 • (tammikuu 2021) Tavoitteena on, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta olisi voimassa tammikuussa 2021
 • (huhtikuu 2021) huhtikuun loppuun mennessä suunnitelmat EU:lle

Kestävän kasvun ohjelman rahoitetaan EU:n elpymisvälineen kautta

EU:n elpymisväline on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility RRF). Elpymisvälineen tarkoituksena on vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavien avustusten maksatus edellyttää investoinneille ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uudistusten ja investointien välitavoitteita ja toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan myös komissiolle.

Lisätietoja

Elpymisväline ja sen ohjelmat

Mikä on elpymis- ja palautustukiväline?

Miten Suomen kestävän kasvun rahoitus jakautuu?

Hallituksen linjaus Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhdessä alueiden kanssa – ministereiden maakuntakierros käynnistyy 21.9.

EU:n elpymisvälineen kokonaisuuden hallinnan sekä elpymis- ja palautumissuunnitelman laadintatyön tukena toimiva koordinaatioryhmä

Maakuntakiertueen UKK

Maakuntakiertueen päätöstilaisuuden tallenne

Maakuntakiertueen päätöstilaisuuden esityskalvot