EN FI SV

Yhteistyö kansainvälisessä verotuksessa

Tuloverokysymyksiä käsitellään EU:ssa, OECD:ssä ja YK:ssa. Kansainvälisissä verokysymyksissä tehdään myös pohjoismaista yhteistyötä.

EU:ssa Suomi osallistuu muun muassa direktiivien, asetusten, päätelmien ja suositusten valmisteluun sekä asioiden käsittelyyn Euroopan unionin tuomioistuimessa. OECD:ssä osallistutaan veroasiainkomitean (CFA) ja sen alaisten työryhmien työskentelyyn. Käsiteltäviin asioihin kuuluu muun muassa OECD:n malliverosopimuksen ja siirtohinnoitteluohjeiden päivittäminen. YK ylläpitää YK:n malliverosopimusta ja siirtohinnoitteluohjetta, joiden valmisteluun sisältyy kehitysmaiden näkökulma.

Valtiovarainministeriö tekee yhteistyötä kansainvälisessä tuloverotuksessa ministeriöiden ja hallinnon, kuten Verohallinnon ja tuomioistuimien, kanssa. Yhteistyöhön kuluu valtiovarainministeriön alaisen hallinnon ohjaus. Valtiovarainministeriö pyytää hallituksen esityksistä ja muista hankkeista lausuntoja sidosryhmiltä sekä antaa lausuntoja muille ministeriöille, hallintotuomioistuimille ja Verohallinnolle.

Valtiovarainministeriön vero-osasto hoitaa kansainvälisten veroasiain yhteistyöryhmää. Yhteistyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja valtiovarainministeriölle verosopimuksista ja muista kansainvälisen verotuksen asioista. Työryhmä voi tehdä ehdotuksia verosopimusten uusimisesta. Työryhmän jäseninä on etujärjestöjen, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Verohallinnon sekä valtiovarainministeriön edustajia.

Euroopan unioni

OECD

YK

Ulkoministeriö

Korkein hallinto-oikeus

Verohallinto