FI SV EN

Valtion ja kuntien yhteistyö

Lääkäri tutkii. Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta. Ministeriö huolehtii siitä, että kunnallinen itsehallinto otetaan huomioon, kun valmistellaan kuntia koskevia valtion toimenpiteitä.

Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä käsitellään kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kuntahallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallishallinnon yhteensovittamista. Menettelystä on säädetty asetuksella (596/2015).

Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä toteutetaan kuntatatalousohjelman valmistelussa sekä muussa kuntia koskevien asioiden käsittelyssä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Neuvottelukunnan pääsihteeri on neuvotteleva virkamies Katja Palonen.

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, puh. 02955 30322