Kuntien tilinpäätöstiedot ja tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöstiedot

Kuntien tilinpäätöstiedot 2018 -muistiossa kuvataan kesäkuussa 2019 julkistettujen ennakollisten tilinpäätöstietojen pohjalta Manner-Suomen kuntatalouden kehitystä. Kuntatalouden tarkastelu käsittää peruskuntien lisäksi kuntayhtymä- ja kuntakonsernitarkastelun. Kyseessä ovat ulkoiset laskelmat eli sisäiset erät on eliminoitu ja liikelaitokset yhdistetty rivi riviltä.

Kuntien tilinpäätöstiedot vuonna 2018 -muistio

Kuntien tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntien tilinpäätökset vuosilta 2016-2018. Kuntakortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntien tilinpäätökset 2016-2018, kuntakortti (päivitetty 6.11.2019)

Kuntien tunnuslukuvertailu 1998–2018

Pitkä aikasarja muutamasta kuntien talouden tunnusluvusta, kuntaliitokset on huomioitu koko jaksolla, vertailu kuntien kesken sekä kuntakokoluokkaan, kuntatyyppiin ja maakuntaan.

Kuntien tilinpäätökset 1998–2018 (päivitetty 28.10.2019)

Kuntakonsernien tilinpäätöskortti

Kuntakonsernien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntakonsernien tilinpäätökset vuosilta 2016-2018. Kortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut konsernikohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kuntakonserneittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntakonsernien tilinpäätökset 2016-2018, kuntakortti (päivitetty 6.11.2019)

 

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530281