Kuntien tilinpäätöstiedot ja tilinpäätöskortti

Kuntien, kuntakonsernien ja kuntayhtymien tilinpäätökset vuodelta 2021

Manner-Suomen kuntien, kuntakonsernien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöstiedot julkaistiin kesäkuun alussa. Tiedot raportoitiin ensimmäistä kertaa Valtiokonttorin automaattisen talousraportoinnin kautta aiemman Tilastokeskuksen tiedonkeruun sijasta. Valtiovarainministeriö on koostanut asiaa koskevan muistion, joka löytyy alla olevasta linkistä. Muistiossa kuvataan tiiviisti Manner-Suomen kuntien, kuntakonsernien ja kuntayhtymien taloustilannetta vuoden 2021 tilinpäätöstietojen perusteella sekä koko maan tasolla että kunta- ja kuntayhtymäryhmittäin. Yksityiskohtaiset kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/.

Kuntien tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntien tilinpäätökset vuosilta 2019-2021. Kuntakortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntakonsernien tilinpäätöskortti

Kuntakonsernien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntakonsernien tilinpäätökset vuosilta 2019-2021. Kortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut konsernikohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kuntakonserneittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388