Lautakunnat

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii sekä tuottavuuslautakunta että tiedonhallintalautakunta. 

Tuottavuuslautakunta 

Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä, tuottaa siitä riippumattomat arviot ja julkaista vuosittain tuottavuus- ja kilpailukykyraportti.

Tutustu tarkemmin: Tuottavuuslautakunta

Tiedonhallintalautakunta 

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin.

Tutustu tarkemmin: Tiedonhallintalautakunta