Palkkaus ja kannustejärjestelmät

Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen lähtökohtiin, tarpeisiin ja sovelluksiin. Kullakin virastolla on oma palkkausjärjestelmänsä (lyhenne vpj = valtion palkkausjärjestelmä). Palkkausjärjestelmät muodostavat perustan kannustavalle, kilpailukykyiselle ja oikeudenmukaiselle palkinnalle. 

Palkkapolitiikan ja valtion palkkausjärjestelmien soveltamisen ja kehittämisen tavoitteena on:

  • edistää työnantajan palkkapolitiikan ja sopimuspolitiikan toteutumista 
  • niveltää palkinta tuloksellisen johtamisen ja toiminnan välineeksi 
  • käyttää palkkausjärjestelmien lisäksi palkinnan kokonaisuuden muita keinoja 
  • huolehtia valtion palkkakilpailukyvystä siten, että osaavaa henkilöstö olisi saatavilla ja henkilöstö pysyisi palveluksessa 
  • huolehtia sukupuolten palkkatasa-arvosta 

Virka- ja työehtosopimustoiminnassa palkkausjärjestelmien luonti ja kehittäminen ovat valtiolla tärkein virastotason kollektiivisopimisen muoto. Valtion keskustason sopimuksilla on myös keskeinen palkkapolitiikan ja palkkausjärjestelmien kehittämistä suuntaava rooli. Virastokohtaisessa sopimustoiminnassa on ns. virastoerät kohdennettu palkkausjärjestelmien rakenteellisiin muutoksiin, kuten tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan perusteiden kehittämiseen sekä palkkataulukoiden muutoksiin ja kannustavaan porrastamiseen.

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehtosopimus -sivut

Henkilöstöhallinnon asiakirjat -sivut

Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Kannustavaan palkkaukseen, 1996