Julkisen sektorin innovaatiot ja tuottavuus

Kuva hehkulampusta vihreällä värillä.

 

Valtiovarainministeriö tekee työtä julkisen sektorin innovaatiotoiminnan kokonaiskuvan jäsentämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Julkisen sektorin innovaatio on uusi tai parannettu, aiemmasta merkittävästi poikkeava palvelu, tuote tai prosessi tai niiden yhdistelmä, jolla pyritään saamaan aikaan vaikuttavuutta yhteiseksi hyväksi.

Innovaatiot ovat usein vastauksia käsillä oleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, mutta innovaatiotoiminnalla on myös mahdollista ennakoida tulevaa ja luoda uusia mahdollisuuksia sekä julkisella sektorilla että laajemmin yhteiskunnassa.

Suomen valtionhallinto on innovatiivinen

Vuonna 2022 toteutettu innovaatiobarometri osoitti, että valtionhallinto kykenee luomaan konkreettisia innovaatioita, jotka tehostavat toimintaa ja auttavat sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin. Innovaatiotoimintaa motivoivat erityisesti asiakkaiden ja kansa-laisten tarpeet, tuottavuus ja uusi teknologia. Erityisesti aika ja raha ovat innovaatioiden syntymisen esteenä. 

Onnistuneet innovaatiot tuovat kustannussäästöjä ja mahdollistavat työajan käyttämisen mahdollisuuksien tutkimiseen ja uuden luomiseen rutiininomaisten töiden sijaan. Kun julkinen sektori ja koko yhteiskunta kamppailevat erilaisten resurssipaineiden kanssa ja yrittävät edistää samaan aikaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä, innovaatiotoiminta on suorastaan välttämätöntä. 

Tutustu innovaatiobarometriin (linkki avautuu uudelle välilehdelle valtioneuvoston julkaisuarkistoon)

Tule mukaan innovaatioverkostoon ja tutustu OECD:n innovaatiotyöhön

Valtiovarainministeriö koordinoi innovaatioverkostoa, joka mahdollistaa innovaatioiden jakamisen ja niistä yhdessä oppimisen. Verkosto on kaikille toimijoille, joilla on tahoillaan käynnissä innovaatiotoimintaa. 

Tule mukaan osaksi innovaatioverkostoa ottamalla yhteyttä osoitteeseen valtionhallinto(at)vm.fi.

Valtiovarainministeriö välittää aktiivisesti tietoa suomalaisista julkisen sektorin innovaatioista 
kansainvälisille yhteistyökumppaneille ja vaikuttaa OECD:n innovaatiotyötä koskeviin tavoitteisiin ja toimintaan OPSI-työryhmässä. 

OPSI:n verkkosivu (linkki avautuu uudelle välilehdelle OECD:n verkkosivulle)

Suomi on hyväksynyt OECD:n innovaatiojulistuksen ja sitoutunut innovaatiojulistuksen viiteen periaatteeseen:

Viiden kohdan kartta, jossa lukee: 1. Tuemme ja vahvistamme innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa 2. Rohkaisemme ja valmennamme kaikkia virhamiehiä innovoimaan 3. Vaalimme kumppanuuksia ja tuemme moniäänisyyttä 4. Tuemme tutkimusta, iterointia ja kokeiluja 5. Levitämme opittua ja jaamme käytäntöjä.

 

Tutustu Suomen julkisen hallinnon innovaatiojulistukseen (linkki avautuu uudelle välilehdelle PDF-tiedostoon)

Hyödynnä OPSI:n tarjoamaa tietoa (linkit avautuvat uusiin välilehtiin OECD:n verkkosivulle):

OPSI:n tutkimus

OPSI:n työkalut

OPSI:n keräämät kansainväliset innovaatioesimerkit

OPSI:n uutiskirje

Tuottavuuden parantaminen

Valtiovarainministeriö vastaa julkishallinnon yleisestä kehittämisestä. Tuottavuuden ja tehokkuuden edistäminen on osa tätä yleistä kehittämistehtävää. Hallitusohjelman toimintasuunnitelman kestävän talouden Suomi -kokonaisuuden tavoite 2 on, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on vuonna 2023 tasapainossa.

Tuottavuuden parantamisen tavoitteena on kehittää julkisia prosesseja ja toimintamalleja siten, että prosessit nopeutuvat, henkilöstön työaikaa säästyy ja toiminnan laatu ja asiakasvaikuttavuus paranevat. Edelleen tavoitteena on hakea synergiaetuja ja karsia päällekkäistä tekemistä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä sekä varmistaa, että johtamis- ja ohjausrakenteet tukevat tuloksellista toimintaa. Tuottavuutta parannetaan esimerkiksi valtion keskitetyillä tukipalveluilla.

Julkisten toimintamallien tuottavuuden parantamiseksi valtiovarainministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toteuttanut tuottavuusanalyyseja, joiden avulla etsitään ja tunnistetaan tuottavuuden parantamisen sekä toiminnan digitalisaation kohteita. Tuottavuusanalyysit ovat osa vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmaan sisältynyttä julkisen sektorin kustannusten hillintää. Digitalisaation ja tuottavuuden parantamisen kohteita tunnistamalla pyritään sekä organisaatio- että yhteiskuntatason hyötyihin.

Tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyysit 2018−2019

Yhteystiedot

Matti Kuivalainen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530344  


Pauliina Pussinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530292  


Ira Alanko, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530353