Julkisen hallinnon innovaatiot ja tuottavuus

Teemme valtiovarainministeriössä yhteistyötä virastojen, laitosten ja kuntien sekä muiden maiden hallintojen kanssa innovaatioiden jakamiseksi. Julkisen hallinnon innovaatiotoiminta on OECD:n OPSI-tiimin keskeinen työalue.

Observatory of Public Sector Innovation

Tutustu Suomen valtionhallinnon innovaatiojulistukseen

Suomen julkisen hallinnon innovaatiojulistus.

Suomi on hyväksynyt OECD:n innovaatiojulistuksen yhdessä OECD-maiden kanssa ministerineuvoston kokouksessa 22. toukokuuta 2019. Innovaatiojulistuksen tavoitteena on vahvistaa innovaatiotoimintaa hallinnon ydintoiminnoissa osana organisaatioiden ja virkamiesten arkea.

Suomi on sitoutunut innovaatiojulistuksen viiteen periaatteeseen:

  1. Tuemme ja vahvistamme innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa
  2. Rohkaisemme ja valmennamme kaikkia virkamiehiä innovointiin
  3. Vaalimme kumppanuuksia ja tuemme moniäänisyyttä
  4. Tuemme tutkimusta, iterointia ja kokeiluja
  5. Levitämme opittua ja jaamme käytäntöjä

Tutustu Suomen julkisen hallinnon innovaatiojulistukseen

Tule mukaan osaksi innovaatioverkostoa

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla tehdään työtä OECD:n työ hedelmien levittämiseksi vapaamuotoisessa innovaatioverkostossa. Verkosto on kaikille avoin ja se koostuu julkisen hallinnon toimijoista, joilla on tahoillaan meneillään innovatiivista toimintaa. Verkostossa opitaan toisilta ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Tule mukaan osaksi innovaatioverkostoa ottamalla yhteyttä osoitteeseen valtionhallinto(at)vm.fi.

Tutustu OECD:n OPSI-tiimin tutkimuksiin, materiaaleihin ja mahdollisuuksiin

OPSI:n tutkimus

OPSI:n työkalut

OPSI:n keräämät kansainväliset innovaatioesimerkit

OPSI hakee vuosittain esimerkkejä julkisen hallinnon innovaatioista Call For Innovations -haulla. Tutustu hakuun ja ilmoita oma innovaatiosi mukaan OPSI:n verkkosivuilla.

OPSI:n verkkosivu

Tuottavuuden parantaminen

Valtiovarainministeriö vastaa julkishallinnon yleisestä kehittämisestä. Tuottavuuden ja tehokkuuden edistäminen on osa tätä yleistä kehittämistehtävää. Hallitusohjelman toimintasuunnitelman kestävän talouden Suomi -kokonaisuuden tavoite 2 on, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on vuonna 2023 tasapainossa.

Tuottavuuden parantamisen tavoitteena on kehittää julkisia prosesseja ja toimintamalleja siten, että prosessit nopeutuvat, henkilöstön työaikaa säästyy ja toiminnan laatu ja asiakasvaikuttavuus paranevat. Edelleen tavoitteena on hakea synergiaetuja ja karsia päällekkäistä tekemistä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä sekä varmistaa, että johtamis- ja ohjausrakenteet tukevat tuloksellista toimintaa. Tuottavuutta parannetaan esimerkiksi valtion keskitetyillä tukipalveluilla.

Julkisten toimintamallien tuottavuuden parantamiseksi valtiovarainministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toteuttanut tuottavuusanalyyseja, joiden avulla etsitään ja tunnistetaan tuottavuuden parantamisen sekä toiminnan digitalisaation kohteita. Tuottavuusanalyysit ovat osa vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmaan sisältynyttä julkisen sektorin kustannusten hillintää. Digitalisaation ja tuottavuuden parantamisen kohteita tunnistamalla pyritään sekä organisaatio- että yhteiskuntatason hyötyihin.

Tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyysit 2018−2019

Yhteystiedot

Ira Alanko, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530353  


Matti Kuivalainen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530344