Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakentamisen kasvuvauhti hidastuu selvästi ensi vuonna erityisesti asuntorakentamisen vähenemisen takia, arvio Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) 27.9.2018 julkaistussa raportissaan. Kuluvan vuoden ennustetta on nostettu. Raksu arvioi, että koko rakentamisen tuotanto kasvaa 3-4 prosenttia tänä vuonna ja taso säilyy ensi vuonna lähellä tätä vuotta. Vuoden 2019 rakentamisen kasvun ennustehaarukka on -1…+1 prosenttia.

Myönnetyt rakennuslupakuutiot ovat supistuneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella 10 % vuodentakaisesta. Pelkästään asunnoille myönnetyt luvat ovat laskeneet 12 %. Lupamäärien kääntyminen laskuun merkitsee rakentamisen hidastumista. Raksun ennuste tämän vuoden asuntoaloituksille on 42 000-44 000 asuntoa ja ensi vuodelle useita tuhansia vähemmän.

Korjaus- ja infrarakentaminen kasvavat edelleen, mutta aiempaa hitaammin. Maa- ja vesirakentamisen kasvu jää vähäiseksi, kun nykyhallituksen kärkihankeinvestoinnit loppuvat hallituskauden päättyessä. Terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentamisen arvioidaan vauhdittuvan uudelleen.

Inflaatio on varsin maltillista, mutta rakennusinvestointien hinnat ovat nousseet jo lähes 5 prosentin vuosivauhtia. Myös rakennuskustannukset ovat nousseet. Niiden nousuvauhti oli heinä-elokuussa lähes kolme prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Rakennusalan työttömyysaste laski tilastokeskuksen mukaan jo 6,3 prosenttiin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ja on selvästi yleistä työttömyysastetta matalampi. Samaan aikaan rakennusalan avointen työpaikkojen määrä on noussut 6 400 kappaleeseen. Ammattitaitoisen työvoiman puute nähdäänkin nyt suurimpana kasvun esteenä.

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

Raksun logo

 

 

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Aalto Tino

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Aarnio Antti

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Alatalo Johanna          

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heikkonen Terhi

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Holopainen Matti       

Kuntaliitto

Huomo Ari                

Liikennevirasto

Huovinen Kimmo       

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Jussila Kati

Valtiovarainministeriö

Jämsä Heikki             

INFRA ry

Kero Jukka                 

Suomen Kiinteistöliitto ry

Kähkönen Harri           

Valtiovarainministeriö

Laanti Tommi               

Ympäristöministeriö

Liinamaa Armi              

Valtiovarainministeriö

Nippala Eero               

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Paavilainen Paula       

Tilastokeskus

Pajakkala Pekka          

Forecon Oy

Pakarinen Sami           

Rakennusteollisuus RT ry

Parkkonen Jouni         

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry

Perälä Hanna              

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rantala Mark               

Valtiovarainministeriö

Selinheimo Elina          

Valtiovarainministeriö

Somersalmi Mikko

RAKLI ry

Viertola Hannu            

Suomen Pankki

Viljamaa Tuomas Suomen Vuokranantajat ry

Raksun julkaisut

Yhteystiedot

Sari Sontag, finanssineuvos
VM, kansantalousosasto, reaalitalouden yksikkö
puh. 02955 30181
sari.sontag@vm.fi