FI SV EN

Rakennusalan suhdanteet

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan vuonna 2018 noin 2 – 4 prosenttia.  Vuonna 2019 rakennustuotannon arvioidaan laskevan 0 – 2 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 42 000–44 000 asuntoa. Ensi vuodelle arvioidaan asuntoaloituksia olevan useita tuhansia kuluvaa vuotta vähemmän.

Asuinrakentaminen jatkuu tänä vuonna voimakkaana. Muun rakentamisen odotetaan hidastuvan. Lähivuosien näkymät ovat kuitenkin suhteellisen hyvät, koska Suomessa on suunnitteilla useita suurhankkeita, erityisesti metsäteollisuudessa.

Korjausrakentamisen kasvuvauhdin arvioidaan nopeutuvan suhdannekehityksen tukemana noin 2 prosenttiin. Maa- ja vesirakentamisen kasvun ennakoidaan sen sijaan hidastuvan 1–2 prosenttiin. Suurista infrahankkeista länsimetron kakkosvaihe jatkuu, ja ensi vuonna rakennusvaiheeseen tulee muun muassa pääkaupunkiseudulle tuleva pikaraitiolinja Raide-Jokeri.     

Kasvukeskuksissa rakentamisen kapasiteetti on lähes täyskäytössä. Rakentamisessa on nähtävissä hidastumisen merkkejä muttei vielä varsinaista käännettä. Asuntosijoittajien varovaisuuden odotetaan kasvavan, mikä on jo näkynyt hidastuvina sijoitusvirtoina. Vastakkaiseen suuntaan vie kuluttajien voimakas tulevaisuuden usko. Suhdannetilanteesta huolimatta tuettua ARA-rakentamista on tarkoitus jatkaa viime vuoden tapaan. Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu noin 9 000 ARA-vuokra-asunnon rakentamiseen ja noin 2 000 takauslainoitettuun asuntoon.

Inflaatio on pysytellyt edelleen maltillisena, mutta urakkahinnat ovat nousseet. Rakennusalan työllisyys on kasvanut lähes 20 000 henkilöllä vuodesta 2015 vuoteen 2018 ja työttömyys painunut alle yleisen työttömyysasteen. Odotukset työvoimatarpeen kasvusta vallitsevat edelleen.

Rakennusalan suhdannetyöryhmä

Puheenjohtaja

Sontag Sari                     Valtiovarainministeriö

Jäsenet

Aalto Tino

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Alatalo Johanna          

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heikkonen Terhi

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Holopainen Matti       

Kuntaliitto

Huomo Ari                

Liikennevirasto

Huovinen Kimmo       

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Jämsä Heikki             

INFRA ry

Kero Jukka                 

Suomen Kiinteistöliitto ry

Kähkönen Harri           

Valtiovarainministeriö

Laanti Tommi               

Ympäristöministeriö

Liinamaa Armi              

Valtiovarainministeriö

Nippala Eero               

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Paavilainen Paula       

Tilastokeskus

Pajakkala Pekka          

Forecon Oy

Pakarinen Sami           

Rakennusteollisuus RT ry

Parkkonen Jouni         

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry

Somersalmi Mikko       

RAKLI ry

Perälä Hanna              

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rantala Mark               

Valtiovarainministeriö

Selinheimo Elina          

Valtiovarainministeriö

Viertola Hannu            

Suomen Pankki

Raksun logo

Raksun julkaisut

Yhteystiedot

Sari Sontag, finanssineuvos
VM, kansantalousosasto, reaalitalouden yksikkö
puh. 02955 30181
sari.sontag@vm.fi