FI SV EN

Koulutuspalvelut

Valtionhallinnon organisaatioille koulutuspalveluita tuottavat useat oppilaitokset kuten Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Tullikoulu, Raja- ja merivartiokoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Niiden tehtävänä on kouluttaa henkilöstöä sellaisiin valtionhallinnon tehtäviin ja ammatteihin, joihin muualla ei koulutusta järjestetä.

HAUS kehittämiskeskus Oy on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa yleisiä henkilöstön koulutuspalveluja koko valtionhallinnolle. Tällaisia kaikkia, tai suurta osaa valtionhallinnon organisaatioista, koskevia koulutusalueita ovat esimerkiksi yleinen valtionhallintoon perehdyttävä koulutus, johtamiskoulutus, talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus, hallintojuridinen koulutus, esiintymis- ja neuvottelutaitokoulutus, asiakas- ja laatutyön koulutus, EU-asioiden koulutus. HAUS:in palvelutarjontaan kuuluu myös monimuotoinen avoin koulutus, tilauskoulutus sekä muut virastokohtaiset hankkeet.

HAUS osallistuu kansainvälisiin koulutuksen ja hallinnon kehittämishankkeisiin, muun muassa Euroopan unionin Twinning-toimintaan. HAUS College järjestää ammatti- ja erikoisammattitutkintoja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana oppisopimuskoulutuksena.

HAUS on hankintalain tarkoittama valtionhallinnon sidosryhmäyksikkö eli ns. in house –yksikkö, jolta valtionhallinnon organisaatiot voivat hankkia palveluja ilman kilpailutusta. Myös virastot järjestävät itse koulutusta osana henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämistä tai ostavat sitä valtion ulkopuolisilta koulutusyrityksiltä.

Osana Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa -hanketta HAUS rakentaa vuosina 2017 - 2019 eOppiva-palvelua eli digitaalista palvelukokonaisuutta oppimiselle. Tavoitteena ei ole rakentaa uutta ICT-järjestelmää, vaan uusi tapa toimia. Muutos koskee niin virkamiesoppijaa kuin koko valtionhallinnon henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2018 avautuva palvelu tulee mahdollistamaan yhteisten ja organisaatiokohtaisten verkkokoulutusten käyttämisen ja tuottamisen yhdessä paikassa. Sisällöt vaihtelevat lyhyistä infovideoista koulutuskokonaisuuksiin ja -tapahtumiin. HAUS tulee vastaamaan palvelukokonaisuuden toiminnasta, eli mm. verkkosivustosta, yhteisen tekemisen koordinoinnista (ml. yhteistyö verkko-oppimisalustan tarjoavan Valtorin kanssa), yhteisistä oppimissisällöistä sekä verkko-oppimismateriaalin tuotannon tuesta.

HAUS kehittämiskeskus Oy

Valtiovarainministeriön Yhteinen oppiminen valtionhallinnossa -hanke

eOppiva.fi

eOppiva-tiedote

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Marjaana Laine
p. 02955 30304
etunimi.sukunimi@vm.fi