Koulutuspalvelut

Valtionhallinnon organisaatioille koulutuspalveluita tuottavat useat oppilaitokset kuten Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Tullikoulu, Raja- ja merivartiokoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Niiden tehtävänä on kouluttaa henkilöstöä sellaisiin valtionhallinnon tehtäviin ja ammatteihin, joihin muualla ei koulutusta järjestetä.

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa yleisiä henkilöstön koulutuspalveluja koko valtionhallinnolle. Tällaisia kaikkia, tai suurta osaa valtionhallinnon organisaatioista, koskevia koulutusalueita ovat esimerkiksi yleinen valtionhallintoon perehdyttävä koulutus, johtamiskoulutus, talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus, hallintojuridinen koulutus, esiintymis- ja neuvottelutaitokoulutus, asiakas- ja laatutyön koulutus ja EU-asioiden koulutus. HAUSin palvelutarjontaan kuuluu myös monimuotoinen avoin koulutus, tilauskoulutus sekä muut virastokohtaiset hankkeet.

HAUS osallistuu kansainvälisiin koulutuksen ja hallinnon kehittämishankkeisiin, muun muassa Euroopan unionin Twinning-toimintaan. HAUS College järjestää ammatti- ja erikoisammattitutkintoja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana oppisopimuskoulutuksena.

HAUS on hankintalain tarkoittama valtionhallinnon sidosryhmäyksikkö eli ns. in house –yksikkö, jolta valtionhallinnon organisaatiot voivat hankkia palveluja ilman kilpailutusta. Myös virastot järjestävät itse koulutusta osana henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämistä tai ostavat sitä valtion ulkopuolisilta koulutusyrityksiltä.

Osana Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa -hanketta HAUS rakensi vuosina 2017 - 2019 eOppiva-palvelua eli digitaalista palvelukokonaisuutta oppimiselle. Tavoitteena ei ollut rakentaa uutta ICT-järjestelmää, vaan uusi tapa toimia. Muutos koskee niin virkamiesoppijaa kuin koko valtionhallinnon henkilöstön osaamisen kehittämistä. Maaliskuussa 2018 avautunut palvelu mahdollistaa yhteisten ja organisaatiokohtaisten verkkokoulutusten käyttämisen ja tuottamisen yhdessä paikassa. HAUS vastaa palvelukokonaisuuden toiminnasta, eli mm. verkkosivustosta, yhteisen tekemisen koordinoinnista, yhteisistä oppimissisällöistä sekä verkko-oppimismateriaalin tuotannon tuesta. HAUS varmistaa, että palvelukokonaisuus toimii ja kehittyy sekä sisällöllisesti että teknisesti. Valtiovarainministeriö toimii valtio-omistajan edustajana ja palvelukokonaisuuden tilaajana. eOppiva.fi-sivustolla on paljon esim. blogikirjoituksia, jotka tarjoavat lisätietoa kokonaisuudesta.

HAUS kehittämiskeskus Oy

eOppiva.fi -valtion digitaalinen oppimisympäristö

Poliisiammattikorkeakoulu

Pelastusopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu

Tullikoulu

Raja- ja merivartiokoulu

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530304   Sähköpostiosoite: