Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuus

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi siirtyy asteittain digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana. Hallituskauden aikana kehitystyö aloitetaan koskien ensisijaisesti digitaalista viranomaisviestintää, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan viranomaisten kansalaisille toimittavia tiedoksiantoja. Tavoitteena on, että sähköisesti asioivat kansalaiset saavat viranomaisten lähettämät tiedoksiannot ensisijaisesti sähköisesti. Lisäksi samalla on huolehdittava, että vaihtoehtoisia asiointi- ja viestintäkanavia on tarjolla niille, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita ja viestintäkanavia.

Nykytilassa viranomaiset lähettävät pääsääntöisesti tekemänsä tiedoksiannot asiakkaalle postitse paperilla, ellei asiakas ei ole antanut erikseen suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon eli yleensä Suomi.fi-viestien käyttöön. Siirtyminen ensisijaisesti sähköiseen tiedoksiantotapaan toisi julkiselle hallinnolle säästöjä ja tehostaisi viranomaisprosesseja sekä tarjoaisi yhä useammalle kansalaiselle ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia.

Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovarainministeriö on asettanut Ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelman toimikaudelle 27.3.2024–31.12.2027. Ohjelman tehtävät pitävät sisällään lainsäädännön kehittämisen lisäksi myös Suomi.fi-viestien asiakaslähtöistä kehitystyötä, kansalaisten ja viranomaisten ohjeistusta ja neuvontaa palvelun hyödyntämiseen sekä kansalaisille osoitettavaa digitukea digitaaliseen viranomaisviestintään siirtymisessä.

Edistämisohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

  • Sähköisistä tiedoksiannoista tehdään lainsäädäntötoimin ensisijaista heille, joille se on mahdollista. Tuetaan hallinnon asiakkaita siirtymässä informaatio-ohjauksella ja neuvonnalla.
  • Tuotetaan julkiselle hallinnolle säästöjä toimittamalla hallinnon asiakkaille tiedoksiannot postitse toimitettujen paperikirjeiden sijasta ensisijaisesti sähköisesti (Suomi.fi-viestit).
  • Kasvatetaan Suomi.fi-viestien käyttöönottaneiden julkisen hallinnon organisaatioiden ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden lukumäärää lainsäädäntötoimin, informaatio-ohjauksella ja neuvonnalla sekä tukemalla viranomaisia palvelun käyttöönotossa valtionavustuskierroksen kautta.
  • Mahdollistetaan Suomi.fi-viestien laajempi ja sujuvampi käyttö kehittämällä palvelua asiakaslähtöisesti tukien hallinnon tuottavuustavoitteita.
  • Laaditaan vaihtoehtoja ja ratkaisuja asteittaiselle siirtymälle kohti laajempaa digitaalisten palveluiden ensisijaisuutta viranomaisasiointikanavana julkisessa hallinnossa.
  • Selvitetään edellytykset ja keinot mahdollistaa viranomaispostin lähettäminen yksityisiin digipostipalveluihin.

Ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelma hankeikkunassa.

Tule mukaan käynnistystilaisuuteen

Järjestämme ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelman käynnistystilaisuuden tiistaina 23. huhtikuuta 2024 klo 13.00–14.30. Tilaisuus on kaikille avoin verkkotilaisuus. Tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tekstitetty tallenne suomeksi. Lisätietoa on tilaisuudesta tapahtumasivulla.

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530309   Sähköpostiosoite:


Sami Aalto, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530336   Sähköpostiosoite:


Emilia Laitala, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530517   Sähköpostiosoite: