Teknologianeuvottelukunnan toimeenpanon seuranta

Teknologianeuvottelukunnan työssä on laadittu malli, joka mahdollistaa neuvottelukunnan ehdotusten etenemisen seuraamisen ja toimeenpanon tukemisen.

Mallissa seurataan toimenpiteiden etenemistä ja toimeenpanolle määriteltyjen avaintulosten kvantitatiivisia mittareita. Seuranta lisää hallitusohjelmahankkeen toimeenpanon läpinäkyvyyttä.

Seurantamalli perustuu tarinapiste (story points) –mekanismiin, jota on aiemmin hyödynnetty muun muassa ohjelmistokehityksessä. Seurannan pohjana ovat vaiheet, joiden läpi kaikki toimenpiteet menevät:

  • toimenpiteen suorittaminen aloitettu
  • ehdotus päätöksentekijälle annettu 
  • tarvittavat päätökset tehty
  • toteutus aloitettu
  • toteutus valmis.

Suositusluontoisista toimenpiteistä seurataan kahta vaihetta, aloittamista ja päättymistä.

Tällä sivulla voit seurata toimeenpanon etenemistä. Ensi vaiheessa seurannassa näkyy toimeenpanoon vaihe. Kehitämme seurantatyökaluja edelleen. Jatkossa seurannassa on tarkoitus näytettää myös mallin mahdollistamat eri vaiheiden työmäärät ja vaikuttavuuden. 

Seurantataulukkoa päivitetty viimeksi soveltuvin osin 11.10.2022.

Tavoitteet ja toimenpiteet