Teknologianeuvottelukunnan toimeenpanon seuranta

Teknologianeuvottelukunnan työssä on laadittu malli, joka mahdollistaa neuvottelukunnan ehdotusten etenemisen seuraamisen ja toimeenpanon tukemisen.

Mallissa seurataan toimenpiteiden etenemistä ja toimeenpanolle määriteltyjen avaintulosten kvantitatiivisia mittareita. Seuranta lisää hallitusohjelmahankkeen toimeenpanon läpinäkyvyyttä.

Seurantamalli perustuu tarinapiste (story points) –mekanismiin, jota on aiemmin hyödynnetty muun muassa ohjelmistokehityksessä. Seurannan pohjana ovat vaiheet, joiden läpi kaikki toimenpiteet menevät:

  • toimenpiteen suorittaminen aloitettu
  • ehdotus päätöksentekijälle annettu 
  • tarvittavat päätökset tehty
  • toteutus aloitettu
  • toteutus valmis.

Suositusluontoisista toimenpiteistä seurataan kahta vaihetta, aloittamista ja päättymistä.

Tällä sivulla voit seurata toimeenpanon etenemistä. Ensi vaiheessa seurannassa näkyy toimeenpanoon vaihe. Kehitämme seurantatyökaluja edelleen. Jatkossa seurannassa on tarkoitus näytettää myös mallin mahdollistamat eri vaiheiden työmäärät ja vaikuttavuuden. 

Seurantataulukkoa päivitetty viimeksi soveltuvin osin 11.10.2022.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu ​Päätös toteutuksesta Ehdotus päätöksen­tekijälle Päätökset tehty ​Toteutus aloitettu ​Toteutus valmis
1. Tieto- ja teknologiapolitiikan VSI Hallitus 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
2. Parlamentaarinen tieto- ja teknologiapolitiikan toteuttaminen ja seuranta
2a. Tieto- ja teknologiavaliokunta eduskuntaan Eduskunta 2023- Ei Ei Ei Ei Ei
2b. Tieto- ja teknologiapolitiikan parlamentaarinen seuranta Eduskunta, hallitus 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
3. TIN-uudistus VNK, OKM, TEM, TIN 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
4. Rahoituksen koordinaatio
4a. EU- ja kv-rahoitusinstrumenttien koordinaatio TEM, muut ministeriöt, BF, Teknologiateollisuus 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
4b. Kansallisten rahoitusinstrumenttien selkiyttäminen TEM, UM 2021- Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
5. Julkishallinnon ja päättäjien teknologiaosaaminen
5a. Teknologiapolitiikan koulutusohjelma päättäjille ja julkishallintoon VNK, ministeriöt, Sitra, elinkeinoelämä, tutkimuslaitokset 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
5b. Julkishallinnon osaamisvaatimukset ja -verkostot VNK, ministeriöt, elinkeinoelämä, tutkimuslaitokset 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
6. Yritys- ja innovaatiovaikutukset
6a. Yritys- ja innovaatiomyönteisyys tulosohjaukseen ja barometreihin VNK 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
6b. Innovaatiovaikutukset osaksi julkisen talouden suunnittelua VM 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
7. Teknologianeutraali sääntely
7a. Lainsäädännön "TechFit"-menettely VNK, OM, TEM, VNK, VM, STM, LVM, UM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
7b. Innovaatioperiaate lainsäädäntöä ohjaamaan TEM, OM 2021-2022 Ei Ei Ei Ei Ei
7c. Kasvupotentiaali- ja innovaatiovaikutusten huomiointi talousarviossa VM 2022-2023 Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
8. EU- ja kv-vaikuttaminen VNK, LVM, TEM, VM, kaikki sektoriministeriöt 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
9. T&K-tavoitteen nosto ja toimenpiteet Hallitus 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
10. Rahoitus tutkimus- ja innovaatioekosysteemeille
10a. Lippulaivaekosysteemien vahvistaminen OKM, TEM, TIN, SA, BF 2021- Ei Ei Ei Kyllä Ei
10b. Veturiyritysohjelman jatkaminen TEM 2021- Ei Ei Ei Kyllä Ei
10c. Korkeakoulujen rahoitusohjaus yritysyhteistyötä tukemaan OKM 2025- Ei Ei Ei Ei Ei
11. SA:n ja BF:n uusi koordinaatiomalli OKM, TEM, TIN, SA, BF 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
12. BF:n rahoituksen lisääminen Hallitus, TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
13. Verokannusteet
13a. T&K-verokannustimet Hallitus, VM 2022- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
13b. II-sähköveroluokan laajennus Hallitus, VM 2022- Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
14. Vauhditetaan investointeja ja omistajuutta
14a. Teknologiayritykset kiihdytyskaistaan TEM 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
14b. Digitaalinen investointilupa TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
14c. Digitaalinen yritysrekisteröinti TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
14d. Säätiöpääomien hyödyntäminen VM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
14e. Riskirahoituksen saatavuus TEM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
14f. Ilmapiiri yrittäjyyttä ja omistajuutta kannustamaan Kaikki toimijat 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
15. Pk-yritysten innovaatiotoiminta ja digitalisaatio
15a. Pk-yritysten 50 000 e kehittämisseteli TEM, ELYt 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
15b. EDIH:it pk-yrityksiä tukemaan TEM 2022- Kyllä Ei Kyllä Ei Ei
15c. Datatalouden yritysohjelma TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
15d. Teknologiset kokonaistarjoomat BF 2021- Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
16. Innovatiiviset julkiset hankinnat
16a. Hankintaosaamisen kehittäminen TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2021- Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä
16b. Toiminta- ja rahoitusmallit riskien jakoon TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2022 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
16c. Ideakilpailut hankintojen valmisteluun TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2021- Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
16d. Hankintojen kehittämiselle budjettimomentti TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2023- Ei Ei Ei Ei Ei
16e. Julkisen hallinnon alustat ja rajapinnat TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
16f. Julkisten hankintojen sopimusehtojen päivitys TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
16g. Julkisten hankintojen paketoinnin vähentäminen TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
16h. Kilpaillun markkinan varmistaminen TEM, KEINO, VM Hankinta- Suomi, hankintayksiköt 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
17. LUMA-STEAM-strategia OKM 2022 Ei Ei Ei Ei Kyllä
18. Jatkuva oppiminen
18a. Laaja-alainen oppimisen kehittäminen OKM, korkeakoulut ja oppilaitokset, elinkeinoelämä 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
18b. Digivision toteuttaminen Korkeakoulut 2021- Ei Ei Ei Kyllä Ei
18c. Toimintamallit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä OKM, Korkeakoulut, elinkeinoelämä 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
18d. Osaamistarpeiden ennakointi OKM, Korkeakoulut, elinkeinoelämä 2021- Ei Ei Ei Kyllä Ei
18e. Työllisyystoimien kohdennus jatkuvaan oppimiseen TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
19. Yrittäjyys- ja työelämätaitojen opetuksen lisäys
19a. Yrittäjyys- ja työelämätaitojen suunnitelmat OKM, kunnat 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
19b. Yrittäjyyskasvatusorganisaatioiden jatkuvuus TEM, OKM, kunnat, järjestöt, elinkeinoelämä 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
19c. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Oppilaitokset, järjestöt, elinkeinoelämä 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
20. Perus- ja 2. asteen digiloikka OKM, OPH, kunnat, oppilaitokset, elinkeinoelämä 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
21. Lisätään korkeakoulujen profiloitumista ja yhteistyötä
21a. Huomioidaan yhteistyön kannustaminen korkeakoulujen rahoituksessa OKM 2025- Ei Ei Ei Ei Ei
21b. Kansallinen oppimisekosysteemi Digivision päälle OKM, korkeakoulut 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
21c. Korkeakouluista syntyvien yritysten seuranta OKM, korkeakoulut 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
21d. IPR:ien hyödyntäminen TEM, OKM, elinkeinoelämä 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
22. Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tavoitteet
22a. Kehitetään osaamistarpeiden ennakointi ja asetetaan tarkemmat tavoitteet Hallitus, Migri, SM, TEM 2021 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
22b. Seuranta ja mittarointi sekä tavoitteiden tarkistus Hallitus, Migri, SM, TEM 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
22c. Varmistetaan resurssit Hallitus, SM, Migri, TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
23. Maahanmuuton helppous ja houkuttelevuus
23a. Palvelulupaus 2 viikon pikalinjasta ja D-viisumin laajentaminen Hallitus, TEM, UM, SM, Migri 2021-2022 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
23b. Tunnistautumisen nopeuttaminen VM, TEM, SM 2021- Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
23c. Virtuaalinen palvelukanava maahanmuuttoon SM, TEM, UM, STM, VM, virastot 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
23d. Opiskelijoiden proaktiivinen lupaprosessi Hallitus, TEM 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
24. Parannetaan integroitumista
24a. Englanninkieliset julkiset palvelut Kunnat, virastot 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
24b. Lisätään kotimaisten kielten kurssien tarjontaa Oppilaitokset 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
25. Kv-strategia
25a. Houkutellaan kv-instituutioita Suomeen Ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut, tutkimislaitokset 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
25b. Vaikuttamistyö profiilia tukemaan Ministeriöt 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
25c. Suomalaisia osaajia kv-organisaatioihin Ministeriöt 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
25d. Kumppanimaatyö UM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
26. Maakuvatyö
26a. Toimialakohtainen maaviestintä Team Finland 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
26b. Osaajien houkuttelu Team Finland, Talent Boost 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
26c. Kaupunkiseutujen brändityö Team Finland, kaupungit, korkeakoulut 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
27. Etä- ja alustatyö
27a. Etätyön hyödyntäminen ja sääntely STM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
27b. TYÖ2030-ohjelma STM, TTL 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
27c. Joustava työn ja yrittäjyyden yhdistäminen TEM, STM 2022 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
27d. Alustatyön edelläkävijyys TEM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
27e. Sääntelyn selkiyttäminen alustatyön turvaverkkojen osalta TEM 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
27f. Alustatyön seurantamalli TEM 2022- Kyllä Ei Ei Ei Ei
28. Elämäntilannelähtöiset ja ennakoivat palvelut
28a. Sääntely automaatiota tukemaan VM, STM, OM 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
28b. Automaatiopilotit STM, Kela, kunnat 2022-2023 Kyllä Ei Ei Ei Ei
28c. Palvelut mahdollistava infrastruktuuri VM 2022- Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
28d. Järjestöjen palvelut mukaan palveluketjuut STM, kunnat, Kela, järjestöt 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
29. Julkisen sektorin automaatio ja analytiikan hyödyntäminen
29a. Julkishallinnon prosessien digitalisointi ja automatisointi VM 2021-2022 Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
29b. Selvitys automatisoinnin tueksi VM 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
29c. Kokeilut VM, ministeriöt, virastot, kunnat 2022-2023 Ei Ei Ei Ei Ei
29d. Vahvistetaan tietojohtamista julkishallinnossa VM, ministeriöt, virastot, kunnat 2021- Kyllä Ei Ei Kyllä Ei
30. Digitaalisen asioinnin ensisijaisuus ja digiosallisuus
30a. Varmistetaan tosiasiallinen siirtymä digitaalisiin palveluihin VM, TEM, STM, kunnat, Kela 2021-2022 Kyllä Ei Ei Ei Ei
30b. Digitaaliset yrityspalvelut VM, TEM 2021-2022 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
30c. Julkisten palveluiden palvelulupaus VM 2021-2022 Ei Ei Ei Ei Ei
30d. Digiosallisuuden varmistaminen VM, STM, kunnat, Kela, kaikki viranomaiset 2021- Ei Ei Ei Kyllä Ei
31. Digi-ID:n käyttöönotto
31a. Digi-ID henkilöille VM, DVV, LVM, SM, Poha 2021 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
31b. Digi-ID yrityksille VM, DVV, LVM 2021 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
32. Tietojen hallinointi- ja valtuuspalvelut
32a. OmaDatan käyttötapausten tunnistaminen ja säädösmuutokset VM, TEM, STM, LVM, OM, kaupungit, kunnat, Kela 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
32b. Julkisen sektorin kyvykkyyden ja alustat OmaDatan hyödyntämiseen VM, TEM, STM, LVM, OM, kaupungit, kunnat, Kela 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
32c. Rajapinnat ja sääntely OmaDataa tukemaan VM, TEM, STM, LVM, OM, kaupungit, kunnat, Kela 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
32d. Julkisen ja yksityisen sektorin luottamusverkosto VM, TEM, STM, LVM, OM, kaupungit, kunnat, Kela 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
33. Digitaalinen maksusitoumus julkisiin palveluihin STM, Kela, kunnat 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
34. Reaaliaikatalouden ohjelma TEM, VM, PRH, Verohallinto, kunnat/kaupungit, Kela, Suomen Pankki, Finanssivalvonta 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
35. Julkisen sektorin datan laatu, käytettävyys ja yhteentoimivuus
35a. Julkisten tietovarantojen laatu, käytettävyys ja löydettävyys VM, sektoriministeriöt, julkisen sektorin tietovarantojen haltijat 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
35b. Julkisten aineistojen metadatat ja rajapinnat VM, sektoriministeriöt, julkisen sektorin tietovarantojen haltijat 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
35c. Tiedon yhteentoimivuus EIF-mukaisesti VM, sektoriministeriöt, julkisen sektorin tietovarantojen haltijat 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
35d. Määritellään ydintiedot VM, sektoriministeriöt, julkisen sektorin tietovarantojen haltijat 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
35e. Terveysdatan hyödyntäminen STM 2022 Ei Ei Ei Ei Ei
36. Sektorirajat ylittävät ratkaisut ja ekosysteemit
36a. Data-avaruuksien kehittäminen LVM, VM, TEM, STM 2022- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
36b. Tietojen luotettavuus VM, LVM, Findy-osuuskunta 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
36c. Ekosysteemit ja toimintamallit LVM, VM, TEM, STM, BF 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
36d. Avoimen lähdekoodin ratkaisut LVM, VM, TEM, STM, BF 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
36e. EU-vaikuttaminen LVM, VM, TEM 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
37. Tietoturvan korkea taso
37a. Tietoturva- ja tietosuoja kriittisillä aloilla LVM, VM, UM, KTK, DVV, kunnat 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
37b. Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma LVM, VM, UM, KTK, DVV, kunnat 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
37c. Tietoturvaseteli LVM, VM, UM, KTK, DVV, kunnat 2022-2023 Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
38. 6-kaupungit datakokeilujen alustana TEM, kaupungit, elinkeinoelämä 2022- Ei Ei Ei Ei Ei
39. Suositeltavien teknologia-alueiden tukeminen TEM, OKM, BF, SA 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
40. Tieto ja teknologiakehitys ilmasto-ja ympäristöratkaisujen pohjaksi
40a. Vähähiilitiekarttojen toteuttaminen Elinkeinoelämä, TEM 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
40b. ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia LVM 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
40c. Kiertotalousstrategia ja teknologiapilotit YM 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
40d. Kiertotaloustiekartat Elinkeinoelämä, TEM, YM 2022 Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
41. Datapohja ilmasto- ja ympäristötilannekuvan seurantaan
41a. Ympäristö- ja ilmastotilannekuvan data-alustat YM, kaupungit 2022-2024 Ei Ei Ei Ei Ei
41b. Julkisten palveluiden ympäristöystävällisyys VM 2021-2022 Ei Ei Ei Ei Ei
41c. Digitaalinen tuotepassi ja digitaaliset kaksoset LVM 2022- Kyllä Ei Ei Ei Ei
41d. Julkiset innovatiiviset hankinnat vihreitä ratkaisuja tukemaan VM, TEM, Keino 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
41e. Kansainvälinen standardointi YTL, elinkeinoelämä 2021- Ei Ei Ei Ei Ei
42. Digitaalinen perusta huoltovarmuuteen
42a. Varautumisen parantaminen osana HVK:n ohjelmatoimintaa HVK, TEM, LVM, UM, SM, kunnat, elinkeinoelämä 2021- Kyllä Ei Ei Ei Ei
42b. Kriittisten tietoaineistojen vastuut ja ajantasaisuus HVK, TEM, LVM, UM, SM, kunnat, elinkeinoelämä 2021- Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
42c. Selvitys arvokkaista datavarannoista ja niiden käsittelystä HVK, TEM, LVM, UM, SM, kunnat, elinkeinoelämä 2022 Kyllä Ei Ei Ei Ei
42d. EU-vaikuttaminen TEM, LVM, HVK 2021- Ei Ei Ei Ei Ei