FI SV

Digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta

Digitaalisten asiointipalvelujen tiekartalle kootaan sekä henkilöasiakkaille että elinkeinonharjoittajille suunnattuja julkisen hallinnon digitaalisia asiointipalveluja, jotka ovat jo käytössä tai valmistuvat tulevina vuosina. Tammikuussa 2019 käynnistynyt tiekarttatyö kattaa vuodet 2019-2023.Tarkoitus on tämän jälkeenkin päivittää tiekarttaa tukemaan digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä.

Tiekartta on julkisen hallinnon yhteinen tahdonilmaus palvella ja toimia ensisijaisesti digitaalisesti, tehdä digipalveluja tunnetuksi ja vastata vaatimuksiin, joita vuonna 2019 voimaantuleva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta viranomaisille tuo.

Yhtenä tiekartan palvelujen valintakriteerinä on palvelulaadun itsearvioinnin tekeminen hyödyntäen digitaalisten asiointipalvelujen laatukriteeristöä. Itsearviointi tehdään 20.6.2019 mennessä.

Digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta 2019-2023

Tiekarttapalveluiden 2019-2023 vastausaineisto

Tiekartan palveluiden itsearvioinnin tulosyhteenveto

Tiekartan tavoitteet

 • Antaa julkiselle hallinnolle vahvempi selkänoja satsata digipalvelujen tarjontaan
 • Korostaa digipalvelun ensisijaisuutta palvelun tarjonnassa ja käytössä
 • Tunnistaa mihin elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapahtumaan digitaaliset asiointipalvelut liittyvät

Tiedonkeruu tiekartalle pääsemiseksi

Tiekartalle otetaan digitaalisia asiointipalveluja tiedonkeruun pohjalta. Tiedonkeruusta vastaa valtionvarainministeriön toimeksiannosta KPMG Oy. Tiedonkeruu käynnistyi palveluntarjoajille lähetettävällä kyselyllä. Se on lähetetty seuraaville tahoille:

 • vuonna 2017 julkaistun ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan 112 palvelun yhdyshenkilöille
 • muille valtionhallinnon organisaatioille hyödyntäen Väestörekisterikeskuksen Tietoa valtion tietohallinnosta -kyselyn kohderyhmää
 • 6Aika kaupungeille
 • Suomen Kuntaliitolle

Lisäksi kyselystä kerrottiin valtiovarainministeriön ICT-uutiskirjeessä ja Twitterissä.

Digitaalisen asiointipalvelun määritelmä

Digitaalinen asiointipalvelu on aina jollakin tavoin vuorovaikutteinen ja sähköistä asiointia sisältävä, se ei siis ole pelkkä tietopalvelusivusto. Palvelu alkaa digitaalisena, mutta voi palveluketjun aikana sisältää muutakin asiointia. Mukaan tiekartalle otetaan myös digitaalisia neuvontapalveluja ja botteja.

Tiekarttaa varten ei kerätä hanketietoja, vaan ainoastaan niistä valmistuvia palveluja.Palveluista kysyttiin perustietojen lisäksi onko niissä tarjolla rajapintaa ja mihin elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapahtumaan palvelut liittyvät.

Tiekartan palvelujen valintakriteerit

Palveluntuottajat voivat tarjota tiekartalle palvelujaan, jotka täyttävät digitaalisen asiointipalvelun määritelmän ja soveltuvin osin tiekartan valintakriteerit.

Valintakriteerit:

 • Palvelu täyttää digitaalisen asiointipalvelun määritelmän
 • Palvelun kehittämisessä noudatetaan digitalisoinnin periaatteita (D9)
 • Erillinen palvelulaadun itsearviointi tulee olla suoritettuna viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palvelun ehdottamisesta tiekartalle. Tässä tulee hyödyntää digitaalisten asiointipalvelujen laatukriteeristöä. Lue lisää sivulta Digitaalisten palveluiden laatu (vm.fi).
 • Palveluvolyymi ja kanavajakauma tulee olla selvillä
 • Palvelu on kuvattu Palvelutietovarannossa suomi.fi-sivustolla
 • Toiminnassa ja jatkuvassa käytössä oleva palvelu, joka toimii luotettavasti, myös poikkeustilanteissa
 • Palvelu on tietoturvallinen ja auditoitu
 • Palvelu on helppokäyttöinen ja saavutettava, palvelun kieli on selkeää ja eri kieliversiot on huomioitu
 • Palvelun käytön tuki on järjestetty
 • Palvelun asiakasryhmä on tunnistettu

Myös muut palvelujen digitalisoinnin tavoitteet, kuten hallinnollisen taakan vähentäminen ja kustannussäästöt, ovat tärkeitä, mutta niitä ei nosteta suoranaisiksi valintakriteereiksi. Nämä asiat on täytynyt huomioida, kun palvelujen kehittämishankkeet on käynnistetty. Tärkeää on, että tiekartalle mukaantulosta on tehty palvelutuottajan organisaatiossa johtotason päätös.

Vuoden 2017 tiekartta

Edellisen kerran tiekartta tehtiin, kun kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama työryhmä kokosi 112 palvelua ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartalle. Tiekartan laatiminen on osa Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.

Tiekarttaa valmisteltiin avoimesti kevään 2017 aikana, ja viranomaiset tekivät päätöksen esittää tiekartalle niitä palvelujaan, jotka ovat käytettävissä ensisijaisesti digitaalisina vuosien 2017–2021 aikana. Palvelujen keräämisen rinnalla tiekarttatyöryhmä arvioi millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia pitää tehdä, jotta sähköinen asiointi muuttuisi ensisijaiseksi.

Lisätietoa: