Digitalisoidaan julkiset palvelut

hallituksen kärkihankeRakennukset heijastuvat ruutuikkunoistaDigitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioidaan lähes jokaisessa kärkihankkeessa. Julkisen hallinnon digitalisaatioon vastataan Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeella, jonka toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT-osasto. Siinä julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Samalla luodaan asiakaslähtöiset, kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö.

Hallitusohjelman toteutus valtioneuvoston sivulla
Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen valtioneuvoston sivuilla

Tutustu myös Digikuntakokeiluun osoitteessa: vm.fi/digikuntakokeilu. Digikuntakokeilussa yhdistyy useita hallituksen kärkihankkeita, kuten Julkisen sektorin kustannusten karsinta, Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanke sekä Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri -kärkihanke.

Kärkihankkeen kolme toimenpidettä

1. Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet (digitalisoinnin periaatteet)

2. Sitoutetaan hallinnonalat ja kunnat hallinnon sisäisten prosessien uudistamiseen. Erillisrahoitettavien hankkeiden kehittämisessä priorisoidaan tuottavuushyödyltään suurimmat hankkeet (prosessien digitalisointi)

3. Luodaan yhden luukun palvelumalli ja uudistetaan tiedonhallintalainsäädäntö (yhden luukun palvelumalli)

Kärkihankkeen aikataulu

Kärkihankkeen tavoitteet

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Katso kuva isona

Kärkihankkeen eteneminen

Saavutukset:

Loppukauden päätoimet:

  • Toimeenpannaan sähköisten palvelujen tiekartta 2017–2021. Tiekartan yhtenä osana siirrytään käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa vuoden 2018 aikana.
  • Valmistellaan uusi tiedonhallintalaki. HE annetaan keväällä 2018 ja laki voimaan 1.1.2019.
  • Vauhditetaan digitaalisten ekosysteemien kehkeytymistä ekosysteemifoorumimallilla.
  • Otetaan käyttöön valtion digihankkeiden koordinoimisen ja investointien ohjaamisen uusi malli.
  • Viedään päätökseen digikuntakokeilut ja levitetään niiden tuloksia kuntiin.

Kärkihanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä keskushallinnon uudistamisen reformin

sekä johtamisen ja toimeenpanon parantamisen kärkihankeen kanssa.

Lista muista käynnissä olevista Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen toimista

Digikärkihankkeet pärjäsivät tulevaisuustestissä

Valtiovarainministeriö tilasi ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerilta arvion Digitalisoidaan julkiset palvelut -hankkeissa tehtyjen ratkaisujen ja teknologiavalintojen kestävyydestä tulevaisuutta ja jatkokehitystä ajatellen. Analyytikoiden arvion mukaan digikärkihankkeet pärjäävät tulevaisuustestissä.

Digitalisaation kärkihankkeiden arviointi - Gartner Consulting

Ministeri Anu Vehviläisen kolumni: Digikärkihankkeille kiitosta poikkihallinnollisuudesta ja alustamaisuudesta

Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkan kolumni: Digikärkihankkeet pärjäsivät tulevaisuustestissä

Yhteystieto

Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja, ylijohtaja 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530165