Teemaryhmät edistävät strategian tavoitteiden toimeenpanoa – tule mukaan kehittämistyöhön

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle on 2–3 vetäjää (kunta/valtio):

Teemaryhmät kokoontuvat noin 4-5 kertaa vuodessa. Kokouksissa suunnitellaan ja käsitellään tulevia toimenpiteitä sekä jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Meitä on jo yli 500 asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan.

Lisätietoja

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
valtiovarainministeriö
Puh. + 358 2955 30433
[email protected]

Johtava juristi Eeva-Riitta Högnäs
Lakiyksikkö, Kuntaliitto
Puh. +358 41 506 3414
[email protected] 

Tietosuoja