Teemaryhmät edistivät strategian tavoitteiden toimeenpanoa

Strategian toimeenpanoa varten perustettiin Hankinta-Suomi-ohjelman 2019-2023 kaudelle strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä oli suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä oli kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle oli 2–3 vetäjää (kunta/valtio). Tutustu teemaryhmien tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Teemaryhmät kokoontuivat noin 4-5 kertaa vuodessa. Kokouksissa suunniteltiin ja käsiteltiin tulevia toimenpiteitä sekä jaettiin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 

Teemaryhmissä oli vuoden 2023 lopussa yli 600 asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteisiä tavoitteita saavutettiin.

Lisätietoja

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
valtiovarainministeriö
Puh. + 358 2955 30433
[email protected]