Rahoitusmarkkinoiden sääntely

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja tehokas toiminta on tärkeä edellytys kansantalouden hyvälle talouskehitykselle. Valtiovarainministeriö vastaa siitä, että rahoitusmarkkinoiden sääntely edistää markkinoiden luotettavaa ja monipuolista toimintaa sekä rahoituspalveluiden tarjonnan turvallisuutta.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Keskeistä ministeriön toiminnassa on vaikuttaa ennakoivasti rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn EU-valmisteluun sekä seurata aktiivisesti alan sääntelyn kehitystä kansainvälisissä järjestöissä. Viime vuosina sääntely on keskittynyt EU:n yhteisten pääomamarkkinoiden luomiseen.

Ministeriön vastuulla oleva rahoitusmarkkinoiden sääntely koskee esimerkiksi:

  • rahoituspalveluja tarjoavien yritysten kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden toimintaa,
  • maksu- ja selvitysjärjestelmiä,
  • arvopaperi-, johdannais- ja kryptovarakauppaa,
  • arvo-osuusjärjestelmää,
  • rahoitusmarkkinoiden valvontaa,
  • rahanpesun estämistä rahoitusmarkkinoilla,
  • rahoitusmarkkinasääntelyn seuraamusjärjestelmää,
  • kriisinratkaisua sekä
  • raha- ja keskuspankkijärjestelmää.

Ministeriö myöntää toimiluvat säännellylle markkinalle eli pörssille, selvitysyhteisölle ja arvopaperikeskukselle sekä vahvistaa niiden säännöt.

Lisätietoa

Euroopan komissio 

Financiacl Stability Board (OECD) (sivusto englanniksi)

Finanssivalvonta

Suomen lakitietokanta (Finlex)

EU:n lakitietokanta (Eur-lex)

Rahoitusvakaus (Suomen Pankin verkkosivut)

Maksaminen ja markkinainfrastruktuuri (Euroopan keskuspankin verkkosivut)

Yhteystiedot

Anu Ranta, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat-yksikkö (POM) Puhelin:0295530510   Sähköpostiosoite: