Lisärahoitusta voi saada palvelujen turvaamiseksi

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus ja oikeus saada valtiolta lisärahoitusta, jos yksittäisen alueen rahoitus ei riitä palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden lakisääteiset perusoikeudet vaarantuvat. 

Lisärahoitusta voidaan myöntää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. Lisärahoitusta voi hakea milloin tahansa. 

Lisärahoituspäätös voi sisältää palvelujen vaikuttavuutta, laatua, määrää tai järjestämisen tehokkuutta koskevia ehtoja. 

Lisärahoitus ei korota sitä saaneen hyvinvointialueen seuraavan vuoden rahoitusta. Lisärahoitus ei myöskään vaikuta suoraan koko maan rahoituksen tasoon seuraavana vuonna. Hyvinvointialueen toteutuneet kustannukset otetaan kuitenkin huomioon jälkikäteen tehtävässä kustannusten tarkistuksessa.

Toistuva lisärahoituksen saaminen voi johtaa hyvinvointialueen arviointimenettelyyn (kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana).

Yhteystiedot

Pasi Leppänen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530564   Sähköpostiosoite:


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530388   Sähköpostiosoite: