EU ja talous

EU-maiden taloudet ovat yhdentyneet tiiviisti, ja etenkin euromailla on yhteisiä etuja. Siksi jäsenmaiden talouspolitiikkaa koordinoidaan talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin).

Huomio kiinnittyy erityisesti niihin politiikka-alueisiin, joiden vaikutukset voivat ulottua yli rajojen. Euromailla on yhteinen rahapolitiikka, josta vastaa Euroopan keskuspankki. Yhteinen rahapolitiikka on yksi syy siihen, että EU:ssa on sovittu oikeudellisesti velvoittavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden julkista taloutta ja finanssipolitiikkaa. Säännöt on koottu niin sanottuun vakaus- ja kasvusopimukseen.

Lisäksi koordinaatio kattaa myös muita politiikka-alueita, kuten rakenne- ja työllisyyspolitiikan, mutta tähän liittyvät menettelyt eivät ole samassa määrin velvoittavia.

EU:n talousarviosta rahoitetaan toimia, joita jäsenmaat eivät itse voi rahoittaa tai joita on taloudellisesti tehokkaampaa rahoittaa yhdessä. Talousarvion valmistelee EU:n komissio. Siitä päättävät EU:n neuvosto ja EU:n parlamentti yhdessä.

Valtiovarainministeriö osallistuu talousarvion valmisteluun ensisijassa neuvoston työryhmässä, niin sanotussa budjettikomiteassa. Talousarvion hallinnosta vastaavat joko EU-maat ja komissio yhdessä tai komissio yksin. Suurinta osaa talousarviosta hallinnoivat kansalliset tai alueelliset viranomaiset. EU:n talousarviosta muun muassa tuetaan suomalaista maataloutta ja maaseudun kehittämistä sekä annetaan erityistukea harvaan asutuille pohjoisille ja itäisille alueille.

Rahat EU:n talousarvioon tulevat suurimmaksi osaksi jäsenmailta, jotka maksavat ne prosenttiosuutena bruttokansantulonsa (bktl) perusteella. Muita talousarvion tuloja ovat tullimaksut EU:n ulkopuolelta tulevista tuotteista sekä osuus, joka lasketaan EU-maiden kantamasta arvonlisäveron perusteella.

EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa