Julkisen hallinnon strategia

Julkisen hallinnon strategia on suomalaisen hallinnon uudistamisen kehys, joka ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista. Strategia on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

”Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa” on Julkisen hallinnon strategiassa määritelty lupaus yhteiskunnalle.

Julkisen hallinnon yhteiset päämäärät suuntaavat hallinnon uudistamista ja yhdessä tekemistä tulevalla vuosikymmenellä


Kaikessa uudistamisessa vahvana perustana ovat taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen edelläkävijyys. 

Strategia linjaa muun muassa palveluiden järjestämistä ihmislähtöisesti, yhteistyötä koko yhteiskunnan kanssa ja hallinnon jatkuvaa oppimista. 

Toimintalinjaukset kuvaavat, miten hallintoa uudistetaan käytännössä. Toimintalinjaukset ovat julkisen hallinnon johdon, kehittäjien ja henkilöstön työkalu ohjata toimintaa ja priorisointia. 

Strategialla tuetaan valtion viranomaisten, kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #JulkisenHallinnonStrategia.

Verkkotilaisuus: Julkisten palveluiden kansalais- ja asiakaskokemuksen tietopohja -selvityksen julkistamistilaisuus 16.2.2023 Teamsissa

Tutustu tarkemmin:

Strategia on julkaistu osoitteessa julkisenhallinnonstrategia.fi

Hankkeen perustiedot

Lisätietoja:

Yhteystiedot