FI SV

Julkisen hallinnon strategia

Julkisen hallinnon strategia on suomalaisen hallinnon uudistamisen kehys, joka ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista. Strategia on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

”Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa” on Julkisen hallinnon strategiassa määritelty lupaus yhteiskunnalle.

Julkisen hallinnon yhteiset päämäärät suuntaavat hallinnon uudistamista ja yhdessä tekemistä tulevalla vuosikymmenellä


Kaikessa uudistamisessa vahvana perustana ovat taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen edelläkävijyys. 

Strategia linjaa muun muassa palveluiden järjestämistä ihmislähtöisesti, yhteistyötä koko yhteiskunnan kanssa ja hallinnon jatkuvaa oppimista. 

Toimintalinjaukset kuvaavat, miten hallintoa uudistetaan käytännössä. Toimintalinjaukset ovat julkisen hallinnon johdon, kehittäjien ja henkilöstön työkalu ohjata toimintaa ja priorisointia. 

Strategialla tuetaan valtion viranomaisten, kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Strategia on julkaistu osoitteessa julkisenhallinnonstrategia.fi

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #julkisenhallinnonstrategia.

Aluetilaisuuskierros touko-kesäkuussa 2021

Järjestämme yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa keskustelu- ja yhteistyötilaisuuksia touko-kesäkuussa 2021.

 2.6. ja 8.6. tilaisuudet järjestetään Teams-kokouksina)

Länsi- ja Sisä-Suomi
ma 3.5. klo 9.00 – 11.30
Ympäristöllinen kestävyys ja energia

Pohjois-Suomi (Oulu)
pe 7.5. klo 9.00 -11.30
Verkostot ja osallisuus

Lappi
ti 18.5. klo 13.00 -15.30
Ihmislähtöiset ja monimuotoiset palvelut Lapissa

Etelä-Suomi
ke 26.5. klo 9.15 -11.15
Tiedolla johtaminen ja hallinnon muutoskyky

***

Lounais-Suomi 
ke 2.6.2021 klo 14.00 - 16.00
Julkisen hallinnon kehittäminen kumppanuudella, yhtenäisesti ja ketterästi

Itä-Suomi
ti 8.6. klo 14.00-16.15
Digitalisaatio, asiakaslähtöinen palvelu ja yhteistyö – keinoja alueiden palvelujen turvaamiseksi

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Liity videoneuvottelulaitteella
[email protected]
Videoneuvottelun tunnus: 121 824 373 7
Vaihtoehtoiset VTC-liittymisohjeet

Tutustu tarkemmin:

Hankkeen perustiedot

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Eeva Kaunismaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530103