FI SV

Julkisen hallinnon strategia

Suomalainen yhteiskunta on voimakkaassa murroksessa muun muassa väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen ja digitalisaation myötä. Julkiselta hallinnolta odotetaan toimintaa, joka rakentaa hyvän elämän edellytyksiä kaikille sekä vahvistaa luottamusta koko yhteiskunnassa. Tämä edellyttää uudistumista sekä herkkyyttä vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jotta suomalainen julkinen hallinto pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, laadittiin julkiselle hallinnolle ja palveluille yhteinen strategia. Strategialla tuetaan valtion viranomaisten, kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Strategia on julkaistu osoitteessa julkisenhallinnonstrategia.fi

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #julkisenhallinnonstrategia.

Tutustu tarkemmin:

Hankkeen perustiedot

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Eeva Kaunismaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530103