FI SV

Julkisen hallinnon strategia

Suomalainen yhteiskunta on voimakkaassa murroksessa muun muassa väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen ja digitalisaation myötä. Jotta suomalainen julkinen hallinto pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, tarvitaan julkiselle hallinnolle ja palveluille yhteinen strategia. Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa -strategiahankkeessa valmistellaan periaatteita julkisen hallinnon ja palvelujen uudistamiselle. Strategialla tuetaan valtion viranomaisten, kuntien ja tulevien itsehallinnollisten maakuntien välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Julkisen hallinnon strategiaa valmistellaan avoimesti monenvälisessä yhteistyössä. Mukaan osallistumaan kutsutaan kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä, kuntia ja virastoja. Kevään aikana kootaan näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten julkinen hallinto toimii tällä hetkellä ja miten julkisia palveluita pitäisi uudistaa.

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #julkisenhallinnonstrategia.

Tutustu tarkemmin:

Hankkeen perustiedot

Julkisen hallinnon strategia (pdf)

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Eeva Kaunismaa, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530103