FI SV

Julkisen hallinnon strategia

Suomalainen yhteiskunta on voimakkaassa murroksessa muun muassa väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen ja digitalisaation myötä. Jotta suomalainen julkinen hallinto pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, tarvitaan julkiselle hallinnolle ja palveluille yhteinen strategia. Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa -strategiahankkeessa valmistellaan periaatteita julkisen hallinnon ja palvelujen uudistamiselle. Strategialla tuetaan valtion viranomaisten, kuntien ja tulevien itsehallinnollisten maakuntien välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Julkisen hallinnon strategiaa valmistellaan avoimesti monenvälisessä yhteistyössä. Mukaan osallistumaan kutsutaan kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä, kuntia ja virastoja. Kevään aikana kootaan näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten julkinen hallinto toimii tällä hetkellä ja miten julkisia palveluita pitäisi uudistaa. 

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #julkisenhallinnonstrategia.

Ajankohtaista:

Kohti maailman parasta julkista hallintoa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee julkisen hallinnon strategian. Työn keskeinen tavoite on tunnistaa keskeiset muutokset, joita julkisen hallinnon on tehtävä 2020-luvulla, jotta Suomella on maailman paras hallinto edelleen 2030-luvulla. Olemme avanneet strategiavalmistelun periaateluonnokset kommentoitavaksi otakantaa.fi-palveluun. Julkisen hallinnon strategian alustavat periaate- ja toimintalinjausluonnokset on valmisteltu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johdolla laajasti eri sidosryhmiä osallistaen. Strategian taustoihin, valmisteluun, periaatteisiin ja toimintalinjauksiin kannattaa tutustua ennalta otakantaa.fi-sivulla olevasta aineistosta.

Kyselyyn vastataan vapaamuotoisesti ja anonyymisti omasta näkökulmasta. Taustatietona pyydämme kertomaan, mitä tahoa edustat. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta toivomme toki, että kommentoisit mahdollisimman montaa kohtaa. Tuloksia käytetään strategian laatimisen tukena. Strategia valmistuu loppuvuodesta 2020.

Kommentoimaan pääset tästä.

Keskustelua voit käydä myös twitterissä #julkisenhallinnonstrategia

Tutustu tarkemmin:

Hankkeen perustiedot

Julkisen hallinnon strategia

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Eeva Kaunismaa, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530103