Strategin för offentlig förvaltning

Strategin för den offentliga förvaltningen utgör ramen för reformen av den finländska förvaltningen, som styr och stärker reformeringen av hela den offentliga förvaltningen. Strategin har beretts i samarbete med kommunerna och Kommunförbundet.

”Den offentliga förvaltningen bidra till en hållbar vardag i framtiden och till ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer” är ett löfte för samhället som fastställs i strategin för den offentliga förvaltningen.

De gemensamma målen för den offentliga förvaltningen styr reformeringen av förvaltningen och samarbeta under det kommande årtiondet  

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, utnyttjande av digitalisering och internationell pionjärskap utgör en stark grund för all reformering. 

Strategin drar upp riktlinjer för bland annat organiseringen av tjänster på ett människoorienterat sätt, samarbetet med hela samhället och det kontinuerliga lärandet inom förvaltningen. 

Riktlinjerna beskriver hur förvaltningen reformeras i praktiken. Riktlinjerna är ett verktyg med vars hjälp ledningen, utvecklarna och personalen inom den offentliga förvaltningen styr verksamheten och prioriteringen. 

Strategin stöder samarbetet och arbetsfördelningen mellan de statliga myndigheterna, kommunerna och de välfärdsområdena.

Läs mera:

Målsättningar

Riktlinjer