Strategiprojektet Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet

Det finländska samhället genomgår en kraftig omvälvning bland annat i och med befolkningsåldrandet, migrationen och digitaliseringen. För att den finländska offentliga förvaltningenska kunna svara mot förändringarna i samhället behövs det en gemensam strategi för den offentliga förvaltningen och servicen. I strategiprojektet Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet bereder man principer för reformering av den offentliga förvaltningen och servicen. Strategin stöder samarbetet och arbetsfördelningen mellan de statliga myndigheterna, kommunerna och de framtida självstyrande landskapen. 

Strategin för den offentliga förvaltningen bereds öppet i multilateralt samarbete. Medborgare, sammanslutningar, företag, kommuner och ämbetsverk inbjuds att delta. Under våren sammanställs det synpunkter och åsikter om hur den offentliga förvaltningen fungerar för närvarande och hur de offentliga tjänsterna borde reformeras. 

Det går att delta i strategiarbetet vid öppna tillställningar under våren, en del av dem ordnas virtuellt. Mer information om deltagningsmöjligheterna publiceras på denna sida inom kort. 

Diskutera frågan på Twitter under hashtag #julkisenhallinnonstrategia.

Läs mera:

Grundläggande information om projektet

Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning som klarar framtiden – delta i beredningen av strategin för den offentliga förvaltningen 4.2.2020

Ytterligare information:

Eeva Kaunismaa, projektchef, finansministeriet, 0295530103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi