FI SV EN

Ekonomi- och personalförvaltningens tjänster

Statens ekonomiförvaltning har en roll som spänner över förvaltningsområdena när det gäller att säkerställa ändamålsenlig användning av statens medel och upprätthålla förfaranden för god styrning. Aktörer som arbetar med statens ekonomiförvaltning svarar gemensamt för sakkunnig och effektiv skötsel av ekonomiförvaltningen.

Viktiga aktörer är de olika förvaltningsområdenas ministerier och ämbetsverk, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statskontoret och finansministeriet. Till finansministeriets verksamhetsområde hör ansvar för bestämmelser, koncernriktlinjer och strategisk styrning inom ekonomiförvaltning. Statskontoret styr bokföringsenheter och fonder utanför budgeten så att deras bokföring och övriga redovisning är organiserad på ett enhetligt sätt. Ämbetsverkens ekonomiförvaltning svarar för planeringen och uppföljningen av ämbetsverkets ekonomi samt verkställigheten och styrningen av tillhörande uppgifter. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet tillhandahåller stöd- och sakkunnigtjänster för statliga ämbetsverks och inrättningars ekonomi- och personalförvaltning.

Strategin för statens ekonomiförvaltning 2020 anger riktlinjer för ekonomiförvaltningen och dess utveckling under de kommande åren. Målet är en utvecklingstrend som innebär intensivare samarbete i statens ekonomiförvaltning för att enligt gemensamma processer producera ekonomidata som stöder beslutsfattandet, och där varje aktör styrs av sitt ansvarsområde, utnyttjar gemensamma datasystem och utvecklar kompetens som motsvarar behoven. Dessa åtgärder ger samtidigt möjlighet att förbättra ekonomiförvaltningens totala produktivitet.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Arja Terho
tfn 02955 30235
[email protected]

Specialsakkunnig
Eeva Kaunismaa
tfn 02955 30103
[email protected]

Finansråd
Tero Meltti
tfn 02955 30770
[email protected]