Nordiska finansinstitut

NIB - De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitut

Nordiska investeringsbanken (NIB) grundades av de fem nordiska länderna som ett internationellt finansinstitut. I början av 2005 blev även de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen medlemmar. Banken ger krediter både i medlemsländerna och utanför dem.

NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön. Kunder inom den privata och offentliga sektorn tillhandahålls långfristiga lån och borgen med konkurrenskraftiga villkor. NIB:s främsta affärsområden är

•                    Energi och miljö,

•                    Infrastruktur, trafik och telekommunikation,

•                    Industri och tjänster,

•                    Internationella finansinstitut och små och medelstora företag.

NIB hör till verksamhetsområdet för finansminister.

Finlands representanter i NIB:s styrelse är enhetschef, direktör Pekka Morén från finansministeriet och som suppleant avdelningschef Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet.

Nordiska investeringsbankens stadgar (på engelska), i kraft fr.o.m. 29.7.2020

Kontaktperson:

Pekka Morén
tfn. 02955 30290

[email protected]

NEFCO

Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) är ett internationellt finansinstitut som grundades 1990. NEFCO:s mål är att delta i genomförandet av kostnadseffektiva miljöprojekt i Östeuropa, främst i närområdet till Norden. Man prioriterar projekt som minskar växthusgasutsläppen, förbättrar Östersjöns ekologiska tillstånd eller minskar uppkomsten av giftiga föroreningar. NEFCO har bidragit med mångsidig finansiering till miljöprojekt i östeuropeiska länder, t.ex. Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCO ordnar sin kapitalförsörjning till projekten genom egna fonder och finansiella instrument.

Directör Ismo Tiainen från miljöministeriet representerar Finland i NEFCO:s styrelse.

NOPEF

Nordiska projektexportfonden Nopef och Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO gick samman 1.1.2014. Nopef fortsätter sin verksamhet som en fond under NEFCO. Fondens primära mål är som tidigare att främja internationalisering i nordiska små och medelstora företag. Den beviljar finansiering i första hand till förstudieprojekt inom miljö, klimat och grön tillväxt.

Kontakperson för webbsidan: Kristina Sarjo

[email protected]

Mer information:

NIB:s internetsidor

NEFCO:s internetsidor

NOPEF:s internetsidor