Europeiska planeringsterminen

Europeiska planeringsterminen är en årlig process med vars hjälp Europeiska unionen koordinerar och övervakar den ekonomiska politiken. Europeiska kommissionen och EU:s råd utvärderar medlemsländernas finans- och strukturpolitik, utfärdar rekommendationer och övervakar verkställandet av dem.

Europeiska planeringsterminen inleds i slutet av året då kommissionen ger ut sin årliga tillväxtutredning och varningsmekanismrapport. Europeiska rådet definierar de viktigaste finanspolitiska utmaningarna i mars.

I april ska medlemsländerna i sina stabilitets- eller konvergensprogram och nationella reformeringsprogram rapportera till EU om genomförda och planerade åtgärder. Åtgärder

  • säkerställer iakttagandet av EU:s finanspolitiska regler
  • stödjer tillväxt och sysselsättning
  • förebygger eller åtgärdar makroekonomiska balansproblem.

Programmen bör upprättas med hänsyn till Europeiska rådets styrning.

Kommissionen utvärderar medlemsländernas planer och utfärdar förslag till landspecifika rekommendationer. Medlemsländernas ministrar ska diskutera dessa rekommendationer i juni, varefter de antas vid Europeiska rådet och vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Rekommendationerna bör tas i beaktande i det nationella beslutsfattandet.

Europeiska planeringsterminen kompletteras av euroområdets gemensamma budgetperiod. Varje vår utarbetar euroländerna en finanspolitiska medelfristiga planen och varje höst en preliminär budgetplan. Kommissionen utvärderar iakttagandet av stabilitets- och tillväxtavtalen på basis av planerna. Eurogruppen diskuterar medlemsländernas planer, liksom även läget för den offentliga ekonomin inom hela euroområdet.

Planeringsterminen 2024 (EU:s råd)

Europeiska kommissionens pressmeddelande om höstpaketet (21.11.2023)

Information om Europeiska planeringsterminen (EU:s råd)

Information om samordningen av den ekonomiska politiken (Europeiska kommissionen)

Kontaktinformation

Chef för EU-sekretariatet
Marketta Henriksson
Tfn 02955 30441
marketta.henriksson(at)gov.fi

Finansråd
Laura Vartia
Tfn 02955 30228
laura.vartia(at)gov.fi

Konsultativ tjänsteman
Antti Kekäläinen
Tfn 02955 30386
antti.kekalainen(at)gov.fi