Centrala begrepp

  • EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) är en omfattande helhet som innehåller finansiering för sju EU-program. Medlemsländerna kan få finansiering till ett belopp av sammanlagt 750 miljarder euro, varav 390 miljarder är understöd till ett belopp av sammanlagt 360 miljarder euro och lån till ett belopp av sammanlagt 360 miljarder euro.

  • EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är det största programmet inom EU:s återhämtningsinstrument. Det innehåller 672,5 miljarder euro i finansiering till medlemsländerna. Av detta belopp utgör 312,5 miljarder euro understöd och 360 miljarder euro lån.

  • Medlemsstaten ska lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) för att den kan få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens. Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Den kallas också Finlands återhämtningsplan och Finlands plan.

  • Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument. Programmet inkluderar Finlands plan för återhämtning och resiliens och samordnar finansieringen av olika EU-program.