Multilokalt arbete inom staten

Arbetets digitalisering skapar många olika möjligheter att organisera statens tjänster, administration och verksamhet på ett nytt sätt. När kunder, information och anställda möts på nätet går arbetet att utföra på ett alldeles nytt sätt oberoende av plats och tid.

Redan innan coronapandemin utnyttjades distansarbete i rätt stor utsträckning inom staten och riksomfattande ämbetsverk tillämpade multilokalitet i sitt arbete, men distansarbetet som påtvingats av coronapandemin är ändå avsevärt mycket större i omfattning. Under pandemin har flera sådana uppgifter som förr inte ansågs lämpa sig för distansarbete utförts framgångsrikt på distans. Arbetsprocesser och arbetssät har digitaliserats, nya system har tagits i bruk och personalens kompetens i webbarbete har nått en alldeles ny nivå. 

Ungefär hälften av statens arbetsuppgifter kan utföras multilokalt, antingen på arbetsställen anvisade av arbetsgivaren eller på distans hemifrån. Multilokalitet erbjuder olika möjligheter att förbättra tjänsterna och arbeta mer produktivt, men å andra sidan kan det kräva en ny slags flexibilitet av arbetstagarna när det gäller att kombinera arbetet och det personliga livet.

Att främja multilokalt arbete -riktlinjer (pdf, på finska)